Veiligheid staat hoog in het vaandel van iedere watersportvereniging, zowel op het water als aan de wal. WV De Koenen stelde een uitgebreid pakket veiligheidsmaatregelen samen.

Ons veiligheidspakket omvat een calamiteitenplan (vooral gericht op incidenten op het water), brandpreventie, EHBO en beveiliging van de haven. Voor de verschillende onderdelen hebben wij specifieke pagina’s met informatie. Kijk die vooral eens rustig door. En als u wilt weten waar bijvoorbeeld onze brandblussers of pleisters hangen is er een aparte pagina met plattegronden.

Grote foto: © 2020 Miguel A. Amutio on Unsplash