Gastentarief (passanten)

€ 1,80 per strekkende meter per dag

€ 0,90 per strekkende meter per dag

Een Koenenlid wordt als gast beschouwd, indien het schip voor de vigerende periode geen ligplaats op de haven heeft.

Geen gastentarief is verschuldigd

  • voor winterligplaatshouders vanaf 1 oktober tot de eerste maandag in mei;
  • voor deelnemers aan evenementen van De Koenen voor de duur van het evenement + 1 (één) nacht.

Let op: tenzij anders overeengekomen worden gasten maximaal 2 weken onafgebroken geaccepteerd.

Ledentarief

1 mei t/m 15 oktober per m² (minimaal 4 m²):

Per stuk

Zomerstalling
Box
€ 26,52
Platform / Jollensteiger
€ 26,52
Loods
€ 26,52
Rekken in loodsen
€ 26,52
Hellingen in / uit incl. afspuiten
€ 6,25
Trailer (boot elders in de haven
€ 49,65
Hellingen/verplaatsen max. 4 uur
€ 65,30
Kist per jaar (1-1 t/m 31-12)
€ 66,00
Rekken in loodsen
€ 25,75
Hellingen in / uit incl. afspuiten
€ 6,25

16 oktober t/m 30 april per m² (minimaal 4 m²):

Per stuk

Winterstalling
Box
€ 11,59
Platform / Jollensteiger
€ 13,34
Loods
€ 36,93
Rekken in loodsen
€ 26,52
Hellingen in / uit incl. afspuiten
n.v.t.
Trailer (boot elders in de haven)
€ 49,65
Hellingen / verplaatsen max. 4 uur
€ 65,30

Eénmalige havenbijdrage, conform statuten en reglementen €15,00 per m² (minimaal 4 m²)

De havenbijdrage is verschuldigd als een lid nog geen 5 jaar lid is en gebruik gaat maken van zomer- of winterstalling. Indien binnen deze 5 jaar een schip wordt ingebracht dat groter is dan het oorspronkelijk ingebrachte schip worden de meerdere m² extra in rekening gebracht.

Additionele werkzaamheden door de havenmeester of zijn assistenten t.b.v. stalling in de loods (mast strijken, benzine en/of gas verwijderen, leegpompen e.d.) €51,50 p/u.

Alle trailers, kisten, losse onderdelen en schepen dienen te zijn voorzien van scheepsnaam of naam eigenaar of identiteitssticker met lidnummer die gratis bij de havenmeester verkrijgbaar is.

Electriciteit: bij de aanvraag voor zomer en/of winterligplaats kan het lid aangeven of er behoefte is aan een stroomaansluiting. De kosten bedragen €47,40 per seizoen. Hiervoor ontvangt het lid 100kW. Voor meer gebruik wordt €0,21 per kW in rekening gebracht.

Lidmaatschap per jaar

per 1 oktober 2020:

tot 18 jaar
Contributie
€ 35,00
Afdracht Watersportverbond
€ 10,55
Eénmalig entreegeld
€ 25,00
Donateurs minimaal
€ 25,00

Kosten voor herinneringsnota’s 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €11,50 per keer.

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)

per 1 oktober 2020:

vanaf 18 jaar
Contributie
€ 70,00
Afdracht Watersportverbond
€ 21,10
Eénmalig entreegeld
€ 50,00
Donateurs minimaal
€ 25,00

Kosten voor herinneringsnota’s 10% van het openstaande bedrag met een minimum van
€ 11,50 per keer.

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)