Gastentarief (passanten)

€2,00 per strekkende meter per dag

Gastentarief elektra: €3,50 per dag

€ 1,00 per strekkende meter per dag

Een Koenenlid wordt als gast beschouwd, indien het schip voor de vigerende periode geen ligplaats op de haven heeft.

Geen gastentarief is verschuldigd

  • voor winterligplaatshouders vanaf 1 oktober tot de eerste maandag in mei;
  • voor deelnemers aan evenementen van De Koenen voor de duur van het evenement + 1 (één) nacht.

Let op: tenzij anders overeengekomen worden gasten maximaal 2 weken onafgebroken geaccepteerd.

Ledentarief

1 mei t/m 15 oktober 2023 per m² (minimaal 4 m²):

Zomerstalling
Box
€ 29,50
Platform / Jollensteiger
€ 29,50
Loods
€ 29,50
Rekken in loodsen
€ 29,50
Hellingen in / uit incl. afspuiten
€ 7,50
Trailer per seizoen (boot elders in de haven)
€ 100,00
Hellingen/verplaatsen per keer (max. 4 uur)
€ 75,00
Kist per jaar (1-1 t/m 31-12)
€ 75,00

16 oktober 2022 t/m 30 april 2023 per m² (minimaal 4 m²):

Winterstalling
Box
€ 13,50
Platform / Jollensteiger
€ 15,50
Loods
€ 42,50
Rekken in loodsen
€ 30,50
Hellingen in / uit incl. afspuiten
n.v.t.
Trailer per seizoen (boot elders in de haven)
€ 100,00
Hellingen / verplaatsen per keer (max. 4 uur)
€ 75,00

Eénmalige havenbijdrage, conform statuten en reglementen €16,50 per m² (minimaal 4 m²)

De havenbijdrage is verschuldigd als een lid nog geen 5 jaar lid is en gebruik gaat maken van zomer- of winterstalling. Indien binnen deze 5 jaar een schip wordt ingebracht dat groter is dan het oorspronkelijk ingebrachte schip worden de meerdere m² extra in rekening gebracht.

Additionele werkzaamheden door de havenmeester of zijn assistenten t.b.v. stalling in de loods (mast strijken, benzine en/of gas verwijderen, leegpompen e.d.) €60,00 p/u met een minimum van €60,00.

Alle trailers, kisten, losse onderdelen en schepen dienen te zijn voorzien van scheepsnaam of naam eigenaar of identiteitssticker met lidnummer die gratis bij de havenmeester verkrijgbaar is.

Electriciteit: bij de aanvraag voor zomer en/of winterligplaats kan het lid aangeven of er behoefte is aan een stroomaansluiting. De kosten bedragen €75,00 per seizoen. Hiervoor ontvangt het lid 50kW. Voor meer gebruik wordt €0,75 per kW in rekening gebracht.

Lidmaatschap per jaar

per 12 februari 2023:

tot 18 jaar
Contributie
€ 40,00
Afdracht Watersportverbond
€ 11,35
Eénmalig entreegeld
€ 40,00
Donateurs minimaal
€ 25,00

Kosten voor herinneringsnota’s 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €11,50 per keer.

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)

per 12 februari 2023:

vanaf 18 jaar
Contributie
€ 80,00
Afdracht Watersportverbond
€ 22,70
Eénmalig entreegeld
€ 80,00
Donateurs minimaal
€ 25,00

Kosten voor herinneringsnota’s 10% van het openstaande bedrag met een minimum van
€ 11,50 per keer.

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)

Financiële steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Let op: WV De Koenen is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur om (een deel van) de contributie gesubsidieerd te krijgen voor ouders die niet in de positie zijn om dit uit eigen middelen te bekostigen. Lees meer >