Jeugdfonds Sport

Wil jouw kind graag komen zeilen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het is er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, tot een bepaald bedrag.

Meer informatie is ook te vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Het is belangrijk te weten dat ouders op twee manieren een aanvraag kunnen indienen:

  1. Online via www.stichtingsina.nl of
  2. Via 1 van de meer dan 1000 intermediairs in de stad (okt-medewerker of gymleraar op school, sociaal werker, huisarts etc). Samen vullen ouder en tussenpersoon de aanvraag in via een digitale toegang van de intermediair. Intermediairs zijn te vinden via de volgende link https://jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds/