De Laser (tegenwoordig internationaal aangeduid als ILCA*) is een snelle Olympische eenmansboot. Je kunt er 3 maten zeil op zetten, van klein naar groot. Het is de grootste eenheidsklasse in de wereld. Daarom kom je overal Lasers tegen en kan je wereldwijd wedstrijden varen.

Ook op De Koenen is een groep Laserzeilers actief. Er wordt op de woensdagavond door jong en oud, beginner en gevorderde afwisselend een wedstrijd gezeild en getraind. Op vrijdag wordt er lesgegeven aan jeugdzeilers die de Optimist of de Cadet zijn ontgroeid en graag in een eenmansboot (blijven) varen.

Woensdagavond
Op de woensdagavond wordt er afwisselend wedstrijd gezeild of er wordt getraind. Jong en oud, beginner en gevorderde gaan te water. We verzamelen rond een uur of zes. Om 19.00 valt het startschot voor de eerste wedstrijd of training. Gewoonlijk verblijven we anderhalf uur op het water en zeilen drie tot vier wedstrijdjes of een paar trainingsrondes. Na afloop kletsen en drinken we wat aan de bar gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

Jeugdzeilen
Voor de grotere jeugd en de kinderen die de Optimist zijn ontgroeid en graag in een eenmansboot blijven varen bestaat de mogelijkheid om te leren zeilen in een Laser. Je kunt zeilen met een 4.7 of met een Radiaal zeil. Nieuwe jeugdzeilers kunnen het eerste jaar tegen een vergoeding een Laser van De Koenen gebruiken.

Deze lessen worden gegeven op de vrijdagavond als onderdeel van het jeugdzeilen van De Koenen. Om 17.45 uur verwachten we de deelnemers omgekleed op de jollenhelling. We gaan dan samen optuigen en na een voorbespreking het water op tot ongeveer 20.00 uur. Ook na het jeugdzeilen is de bar geopend en is het daar een drukte van belang. Jeugdzeilers, hun ouders en de trainers praten nog wat na onder het genot van een drankje en een hapje. De ouders zorgen die avond voor de bardiensten.

De instructeurs bij De Koenen zijn allemaal vrijwilligers die heel goed kunnen zeilen en het ook kunnen overbrengen. Per groep vaart er een Rescue-boot mee met daarin een instructeur met daarnaast een schipper met een vaarbewijs voor snelle boten. Ook hebben de meeste instructeurs een cursus gevolgd voor Rescue-varen met kinderen.

In maart is er een zwembadles: in de gecontroleerde omgeving van het Sloterparkbad gaan de zeilers met een Optimist, een Cadet en een Laser het zwembad in: in de boot, uit de boot, in het water, onder water en onder de boot.

Als je meer wilt weten stuur dan een mailtje naar jeugdzeilen@wvdekoenen.nl
Als je je meteen wilt opgeven: meld je aan via het inschrijfformulier

Weekeinde
Bij mooi weer wordt er regelmatig in het weekend gezeild door leden van de Lasergroep. Vind je het gezelliger of leerzamer om met een paar ander zeilers te zeilen dan kun je je aanmelden voor de Whatsapp-groep waarmee de weekend-afspraken worden gemaakt.

Wedstrijden
Ook buiten de Nieuwe Meer zijn Laserzeilers van De Koenen actief. Een of meerdere keren per jaar gaan we met diegenen die dat willen naar een (inter)nationale wedstrijd of we gaan trainen op groter water.

Het jaar sluiten we af met een slotwedstrijd en een diner waarbij de prijzen worden uitgereikt voor de verschillende klassementen.

De vereniging beschikt inmiddels over 5 eigen opstap-Lasers. Op de vrijdagavond worden die gebruikt voor de lessen. Op de woensdagavond worden ze gebruikt om iedereen die dat wil de gelegenheid te bieden een keer met ons mee te varen en een Laser te proberen. Als je hiervan gebruik wilt maken dan ben je van harte welkom. Als je je van te voren even aanmeldt weet je zeker dat er een boot beschikbaar is en zorgen wij dat er iemand is die je even de weg kan wijzen en kan helpen met het optuigen.

Tarieven
De actuele tarieven vindt u op de algemene informatiepagina zeilen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind graag komen zeilen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, tot een bepaald bedrag. Meer informatie vind je hier.

Informatie
Voor al je vragen over het Laserzeilen kun je contact opnemen met Hugo Caron (info@hugocaron.nl).
Wil je specifiek iets weten over het jeugdzeilen in de Laser neem dan contact op met Klaas van der Spek (k_vanderspek@hotmail.com) of bel hem op 06 41 814 811.
Voor aanmelden en algemene vragen over het jeugdzeilen (bijvoorbeeld of er plek is) kan contact worden opgenomen met de secretaris jeugdzeilen via de e-mail jeugdzeilen@wvdekoenen.nl

Voor uitgebreide informatie over het Laserzeilen: hugocaron.nl/laser

*) ILCA

Internationaal heeft de Laser tegenwoordig een nieuwe naam: ILCA. En daarmee zijn ook de namen van de verschillende klassen gewijzigd:

  • Laser Standaard – ILCA 7
  • Laser Master – ILCA 7 Master
  • Laser Radiaal – ILCA 6
  • Laser 4.7 – ILCA 4

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

WV De Koenen heeft ook een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)Bart Koolmeijer. Je kunt hem bereiken via de website, zowel telefonisch als per email (klik op zijn naam voor meer informatie).