Nieuwe Meer Zomerzeilkamp

Algemene Voorwaarden Seizoen 2024

Het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp wordt ­georganiseerd door Watersportvereniging (WV) De Koenen*, hierna  ‘de Orga­ni­satie’.

Door het invullen en ondertekenen van de inschrijving gaat u als ouder/verzorger akkoord met deze algemene voorwaarden en de daarin gestelde verplichtingen.

1. Inschrijfprocedure

1.1 OPENING INSCHRIJFPERIODE

1.1.1 De inschrijfperiode start op 9 maart van het jaar waarin de Zomerzeilkampen gehouden worden met een vroegboekkorting bij inschrijving (én betaling!) vóór 17 april.

1.1.2 De inschrijfperiode sluit op 17 juni.

1.2 PLAATSING PER KLASSE

1.2.1 De Organisatie behoudt zich het recht voor de deelnemers te plaatsen in een van de drie klassen op basis van voldoende beschikbaarheid, leeftijd en ervaring, tenzij ingeschreven met een eigen boot.

1.2.2 Indien ingeschreven met een eigen boot dan moet die boot op de eerste dag van de gekozen kampweek aanwezig zijn. Zonder boot kan deelname door de Organisatie geannuleerd worden.

1.3 BEVESTIGING

1.3.1 Nadat de inschrijfperiode is gesloten en er een eventuele selectie is gemaakt, krijgt de deelnemer bericht in welke groep hij of zij is ingedeeld.

1.3.2 Mocht een kamp om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, dan krijgt de deelnemer binnen een week na sluiting van de inschrijfperiode hiervan bericht. Het bedrag van inschrijving wordt in dat geval zo snel mogelijk geretourneerd.

1.4 BETALING

1.4.1 De kosten van het kamp bedragen per deelnemer per week, indien ingeschreven en betaald vóór 17 april (peil­datum ontvangst inschrijving én betaling) €355,00. Na 17 april bedragen de kosten €395,00 per deelnemer per week en dienen voldaan te worden vóór 17 juni (peil­datum ontvangst inschrijving én betaling). Deelname met een eigen boot levert daarnaast een eenmalige korting op van €25,00 voor één (1) deelnemer.

1.4.2 De inschrijving is pas rond als de inschrijving én de betaling ontvangen zijn. U wordt gevraagd deze inschrijving op de eerste ochtend van het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp nogmaals te bevestigen door rechtsgeldig te ondertekenen. Op dat moment is de deelnemer Jeugdlid van WV De Koenen tot het eind van het seizoen. Dit lidmaatschap eindigt automatisch aan het eind van het jaar.

1.4.3 Zolang de betaling niet is ontvangen staat de deelnemer op de wachtlijst. Het komt helaas te vaak voor dat kinderen ingeschreven worden voor meerdere zomerkampen (hockey, paardrijden, etc.), pas op het laatst kiezen voor een kamp en daarmee deelname van andere kinderen blokkeren. Op de wachtlijst loopt een deelnemer het risico boventallig te zijn en dus niet mee te kunnen doen.

1.5 INFORMATIE

1.5.1 Op 1 juli ontvangen alle deelnemers een informatieve brief c.q. email. Daarin staat informatie over de contactgegevens tijdens de kampen, verzekeringen, logistieke zaken en een paklijst.

2 ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 ANNULEREN

2.1.1 Indien een deelnemer niet (meer) kan meedoen aan het kamp dienen de ouders/verzorgers hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met de Organisatie.

2.1.2 Tot en met 17 juni kan kostenloos geannuleerd worden; u ontvangt dan het betaalde bedrag terug. Na 17 juni wordt niet gerestitueerd, vanwege de te maken afspraken met trainers en begeleiders.

2.1.3 Indien de Organisatie een andere deelnemer vindt die deze plek kan opvullen (bijvoorbeeld van de wachtlijst) kan er een uitzondering worden gemaakt.

2.2 AANSPRAKELIJKHEID

2.2.1 De Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kostbaarheden, en geld.

2.2.2 De Organisatie heeft een W.A.-verzekering waarmee alleen schade aan derden vergoed kan worden, mits duidelijk aantoonbare schuld of nalatigheid van het zeilkamp of de deelnemers kunnen worden aangetoond.

2.2.3 Indien een van de deelnemers schade aan derden toebrengt wordt hij/zij verplicht de kosten te dekken die niet door deze W.A.-verzekering zullen worden uitgekeerd.

2.2.4 Indien een van de deelnemers het kamp verlaat zonder toestemming van een kampleider of instructeur is de Organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan derden. De deelnemer zal worden verplicht om de kosten hiervoor zelf te dekken.

2.2.5 De Organisatie is niet verzekerd voor schade aan personen of persoonlijke materialen van de deelnemers. Wij adviseren om hiervoor een goede reisverzekering af te sluiten.

2.2.6 Onze deelnemers zijn verplicht tot het naleven van instructies van de zeilinstructeurs en kampleiders en zij dienen de gedragsregels gedurende het hele kamp te respecteren.

2.2.7 Indien er door situaties van overmacht, zoals slecht weer, (zeil)activiteiten geen doorgang kunnen vinden is de Organisatie in geen enkel opzicht gebonden aan restitutie van (een deel van) de deelnamekosten. In geval van slecht weer wordt voorzien in een alternatief programma aan de wal.

2.3 BEREIKBAARHEID

2.3.1 Tijdens het brengen en halen van de deelnemers zijn er trainers/instructeurs en kampleiders beschikbaar voor kennismaking en gesprekken met de ouders.

2.3.2 Tussen 08.45-09.00 uur kunnen de deelnemers gebracht worden en tussen 17.00-17.15 uur gehaald.

2.3.3 Tijdens de kampweken is het niet gebruikelijk dat ouders overdag langskomen.

2.3.4 In geval van nood kunnen ouders contact opnemen met de vaste telefoon van de Orga­ni­satie of met het mobiele nummer van de betreffende kampleider.

2.3.5 Voor vragen buiten de kampen om kunt u con­tact opnemen met de Organisatie zoals vermeld op de website van WV De Koenen.

2.4 VEILIGHEID

2.4.1 Uit veiligheidsoverwegingen stelt de Orga­nisatie de deelnemers verplicht om in het bezit te zijn van een zwemdiploma A en B.

2.4.2 Het is te allen tijde verplicht op het water een zwemvest te dragen.

2.4.3 Gedurende het hele kamp zullen er per groep per dag altijd 2 trainers/instructeurs aanwezig zijn. Aan de wal is minimaal 1 kampleider/begeleider beschikbaar en verantwoordelijk.

2.5 OORKONDE

2.5.1 Op de laatste dag van het kamp wordt aan iedere deelnemer een Oorkonde van Deelname uitgereikt. Tevens wordt van iedere deelnemer een vorderingsstaat bijgehouden voor intern gebruik.

2.6 MULTIMEDIA

2.6.1 Tijdens de kampweken kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt door de kampleiders, trainers/instructeurs en deelnemers van de Nieuwe Meer Zomer­zeil­kampen, die uitsluitend mogen worden gebruikt voor ­privé­doeleinden of binnen het kader en ter promotie van de Nieuwe Meer Zomer­zeil­kam­pen.

2.6.2 De Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk indien een van de deelnemers misbruik maakt van opnamemateriaal.

2.6.3 Het gebruik van mobiele telefoons wordt ten sterkste afgeraden, simpelweg vanwege de nabijheid van water. Indien een deelnemer contact wenst met een ouder/verzorger kan dit altijd via de kampleider(s).

2.7 PRIVACY

2.7.1 De Watersportvereniging De Koenen (WV De Koenen) is een vereniging die handelt in het belang van haar leden. Daarom gaan wij nauwkeurig en verantwoord met uw persoonsgegevens om. Informatie over ons privacy statement en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vindt u op onze website: Privacy Statement.

*) WV De Koenen is opgericht op 6 januari 1933 en aangesloten bij het Watersportverbond. Kamer van Koop­han­del-num­mer 40531960.