Opgericht in 1933

Een Amsterdamsche Vereeniging

Watersportvereniging De Koenen is opgericht in 1933 door een aantal zeilers dat hun boot had gestald in de jachthaven (verwarrend genoeg Jachthaven de Koenen V.O.F.) van Jachtwerf Bibo aan de Nieuwe Meer.

Omdat zij aan officiële wedstrijden wilden deelnemen en ook zelf wedstrijden wilden organiseren besloten zij tot de oprichting van een eigen vereniging en werd tegelijkertijd het lidmaatschap van De Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen, voorloper van het Watersportverbond, aangevraagd, een voorwaarde om überhaupt wedstrijden te mogen organiseren.

Wij danken onze naam aan de Koenenmolen. Vóór de aanleg van het Amsterdamse Bos stond er een molen aan de Koenenkade, voor de bemaling van de Buitendijksche Buitenveldertsche polder. Die windmolen, type grondzeiler, dateerde van 1648 en is, door blikseminslag, jammerlijk in vlammen opgegaan in de nacht van 4 december 1919. Die molen met zijn wieken is nog steeds herkenbaar in de gestileerde ‘K’ in onze verenigingsvlag!

Vanaf het begin was het een echte Amsterdamsche Vereeniging met een zeer gemêleerd ledenbestand, van timmerman tot dokter, iedereen kon lid worden; het water en de watersport waren de sterke verbindende factor. Toen nog geballoteerd en op voordracht van tenminste twee andere leden. Nog steeds hebben wij veel leden van wie de familie al sinds jaar en dag lid is. De afbeelding boven toont een obligatie uit 1938 waarmee het bedrag van “f3.000, zegge drie duizend gulden” (naar huidige maatstaven een kleine €30.000!), werd opgehaald voor het bouwen van een eigen clubhuis.

Voor de bouw van de haven en het clubhuis werden maar liefst 600 palen geslagen in het drassige grasland aan de Nieuwe Meer. En die palen gingen de grond in met een handmatig(!) heistellingsblok.

Op de afbeelding op de obligatie staat de trotse vereniging in de beginjaren, nog zonder kleine loods en mastenloods, die zijn pas later eigenhandig gebouwd als timmerwerkplaats door een Amsterdamse timmerman. Ook “meneer Michels”, een broer van voetbalicoon Rinus Michels heeft hier later zijn timmerwerkplaats gehad. Meneer Michels is zelf tot aan zijn dood lid geweest van De Koenen.

De Koenen in Utopia, 1938

Zomerfeest eind jaren ’50 van de vorige eeuw

Door de jaren heen werden altijd veel nevenactiviteiten georganiseerd, van toertochten en wedstrijden, tot een eigen Koenen Revue (bij gelegenheid van het eerste lustrum) en een voorloper van het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp (zie hiernaast).

Door zelfwerkzaamheid van de leden door de jaren heen is de haven geworden tot wat hij nu is. Een prachtig complex met loodsen voor winterstalling van de schepen, een ruime jollensteiger voor 60 kleine zeilboten, een haven met ligplaatsen voor 150 schepen en een clubhuis met de bekende starttoren.

Blauwdruk clubhuis & starttoren

Een aardig interview (druk op de knop hierboven en het interview speelt vanzelf af) met Berend Jongsma in 1938 voor de Avro radio, waarin hij uit de doeken doet waarom het zeilen zo speciaal is. Met een interessante observatie over het dameszeilen… Hoe anders is het nu met het Olympisch zeilen voor mannen én vrouwen!

Trouwens, al in 1900 won een vrouw, Hélène de Pourtalès, met haar team een gouden én een zilveren medaille op de Olympische Spelen in de 1-2 Ton-klasse; de eerste Olympische medailles in het zeilen!

Meer informatie over WV De Koenen vindt u hier.

Avro-logo (historisch)