Opgericht in 1933

Een Amsterdamsche Vereeniging

Obligatie

Watersportvereniging De Koenen is opgericht in 1933 door een aantal zeilers dat hun boot had gestald in de jachthaven van Bibo aan de Nieuwe Meer.

Omdat zij aan officiële wedstrijden wilden deelnemen en ook zelf wedstrijden wilden organiseren besloten zij tot de oprichting van een eigen vereniging en werd tegelijkertijd het lidmaatschap van De Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen, voorloper van het Watersportverbond, aangevraagd, een voorwaarde om überhaupt wedstrijden te mogen organiseren.

Vanaf het begin was het een echte Amsterdamsche Vereeniging met een zeer gemêleerd ledenbestand, van timmerman tot dokter, iedereen kon lid worden; het water en de watersport waren de sterke verbindende factor. Toen nog geballoteerd en op voordracht van tenminste twee andere leden. Nog steeds hebben wij veel leden van wie de familie al sinds jaar en dag lid is. De afbeelding boven toont een obligatie uit 1938 waarmee het bedrag van “f3.000, zegge drie duizend gulden” (naar huidige maatstaven een kleine €30.000!), werd opgehaald voor het bouwen van een eigen clubhuis.

 

De Koenen in Utopia, 1938

Op de afbeelding op de obligatie staat de trotse vereniging in de beginjaren, nog zonder kleine loods en mastenloods, die zijn pas later eigenhandig gebouwd als timmerwerkplaats van en door meneer Michels, een broer van Rinus Michels. Meneer Michels is, zoals zoveel van onze leden, tot zijn dood lid gebleven van De Koenen. Later zijn die loodsen ook bij de vereniging gekomen.

 

Zomerfeest eind jaren ’30 van de vorige eeuw

Door de jaren heen werden altijd veel nevenactiviteiten georganiseerd, van toertochten en wedstrijden, tot een eigen Koenen Revue (bij gelegenheid van het eerste lustrum) en een voorloper van het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp (zie hiernaast).

 

Blauwdruk clubhuis & starttoren

Door zelfwerkzaamheid van de leden door de jaren heen is de haven geworden tot wat hij nu is. Een prachtig complex met loodsen voor winterstalling van de schepen, een ruime jollensteiger voor 60 kleine zeilboten, een haven met ligplaatsen voor 150 schepen en een clubhuis met de bekende starttoren.