De invoering van het Vaarvignet Amsterdam is vooralsnog UITGESTELD tot begin vaarseizoen 2022!

De regels rond varen en havengeld in Amsterdam gaan (weer) op de schop. Vanaf 1 april 2021 is het verplicht om een doorvaartvignet voor Amsterdam aan te schaffen. Dat geldt óók voor de Staande Mastroute. De nieuwe bepaling vereist eveneens een vergoeding voor ieder pleziervaartuig dat aanmeert op het Amsterdamse binnenwater. Met de Nota Varen Deel 2 wil de gemeente Amsterdam de drukte en overlast beter monitoren. Dat monitoren wil men digitaal uitvoeren en daarom moet elk pleziervaartuig voorzien zijn van een vignet. De batterij van dat vignet gaat drie jaar mee.

Ook voor leden met een ligplaats in onze eigen haven heeft dit consequenties. Het is hoe dan ook noodzakelijk een vignet te hebben om in Amsterdam te varen. Welk vignet voor jou van toepassing is? Hieronder staan de mogelijkheden:

Doorvaartvignet

Wil je varen in of door Amsterdam en je wilt niet afmeren in de stad? Dan komt er een zogenaamd doorvaartvignet. Deze kost €20 en gaat drie jaar mee. Hoewel deze verplicht lijkt te zijn per 1 april is deze nog niet te koop. Verwacht wordt dat deze ergens eind maart of begin april te koop wordt aangeboden. Dit geldt voor álle boten, ook zeil- en roeiboten, elektrische of hybride boten; en ook voor de Staande Mastroute.

Doorvaartvignet + dagvignet

Wil je vaker varen in of door Amsterdam en je wilt een keer afmeren in de stad? Dan heb je het hierboven genoemde doorvaartvignet nodig én een dagvignet voor de dag dat je wil afmeren. Een dagvignet kost €30. Het is nog geheel onduidelijk wanneer die te koop zijn.

Wit vignet

Wil je varen in Amsterdam en er ook overdag vaker afmeren? Dan is er een speciaal wit vignet. Deze kost de helft van het reguliere (rode) vignet waarmee je ook een vaste ligplaats mag claimen in de stad. Om deze aan te vragen moet je kunnen bewijzen dat je een ligplaats hebt in een jachthaven. Je kunt dit doen door de factuur van WV De Koenen te uploaden. De kosten hangen af van de grootte van je boot, zie de website van de gemeente. Zie dan onder kosten en Tarieven 2021 – Abonnementstarief (wit vignet).

Groen of geel vignet

Heb je een elektrische of hybride boot dan is dat witte vignet voor jou niet van toepassing. Dan lijkt een groen (nul emissie) of geel (hybride) vignet geschikter. Deze kost evenveel als het witte vignet maar kent meer vrijheden.

Activatie van het vignet

Zodra de vignetten beschikbaar zijn kun je ze aanvragen. Na ontvangst moet je het vignet meteen activeren. Ook dat activeren vergt enige inspanning omdat je 2 foto’s van je boot moet retourneren aan de gemeente. Met de foto’s, het vignetnummer en een verkregen pincode activeer je het vignet. Dat gaat via de website van de Gemeente Amsterdam.

Met dank aan WV De Schinkel voor dit heldere overzicht!

Photo by Ernest Ojeh on Unsplash