Stalling zomer 2024 aanvragen

Passanten welkom

De aanvraag voor de zomerstalling is inmiddels gesloten.

Ook dit jaar kunt u de aanvraag voor de zomerstalling (uitsluitend voor leden) weer online indienen. Aansluitend ontvangt u automatisch een bevestiging van ontvangst met een kopie van uw complete aanvraag. Let op: uw aanvraag moet vóór zondag 25 februari 18:00 uur binnen zijn, daarna is het formulier ook niet meer actief. Klik op de blauwe knop (meer gedetailleerde informatie daaronder) en start het aanvraagproces:

Zomerstalling

Een korte toelichting

Voor schepen die in de haven liggen, in de loodsen staan of zich hoe dan ook op het haventerrein bevinden is uiteraard stallingsgeld verschuldigd. Als er geen aanvraag is gedaan is dat tegen seizoenstarief of daggeld. Toewijzen van plaatsen is moeilijk. Niet alle aanvragen kunnen gehonoreerd worden. Als regel wordt het Reglement op het gebruik van de verenigingsaccommodatie (Artikel 3, Stalling) gehandhaafd. Neem vooraf kennis van dit reglement om teleurstelling te voorkomen. De criteria voor een ligplaats in de haven zijn:

  • Aanvragen van leden die niet aan alle verplichtingen jegens de club hebben voldaan worden zondermeer afgewezen!
  • Aanvragen van leden die korter dan twee jaar lid zijn hebben minder kans op een plaats.
  • Aanvragen van leden die te laat binnenkomen belanden automatisch op een wachtlijst.
  • Incomplete aanvragen kunnen afgewezen worden*.
  • Vervolgens begint toewijzing op basis van de ligplaats van vorig jaar en op rangnummer.

Let op: voor een stallingsplaats in het water (box) kan een aansluiting voor walstroom worden aangevraagd. Als u walstroom wenst, geeft u dat aan op het formulier. Hieraan zijn aanvullende kosten verbonden (zie formulier). Uw aanvraag moet vóór 25 februari 2024, 18.00 uur binnen zijn. Met vragen kunt u altijd terecht bij onze havenmeester Dimitri Bracke. Of neemt u contact op met de Schepencommissaris.

*) U dient uw aanvraag compleet in te vullen! Dus óók het formaat van uw boot (als ú de maat al niet weet dan wij zeker niet…). Vanwege de AVG kunnen wij niet gebruikmaken van de informatie die u in een eerder jaar hebt doorgegeven.

N.B. Zomer- of winterstalling aanvragen zonder lid te zijn is hoe dan ook kansloos. Omdat wij desondanks jaarlijks vele tientallen aanvragen voor alleen een ligplaats ontvangen worden die emails of brieven niet (meer) beantwoord. U kunt natuurlijk wel online een lidmaatschapsaanvraag indienen.

Photo by Eric Ward on Unsplash