Om het lidmaatschap en de liggelden op verenigingsniveau (lees: laag) te houden is er de nodige inzet van de clubleden nodig. Hiervoor is ooit de werkregeling in het leven geroepen.

Elk lid van De Koenen, die in de zomer en/of de winter een boot op de haven heeft liggen moet 2 dagdelen per seizoen aan de vereniging besteden. Bij een zomer- én winterstalling gaat het dus om 4 dagdelen.

Dat kunnen heel verschillende werkzaamheden zijn: van het hellingen tot het begeleiden van de jeugd, van tuinwerk tot het organiseren van wedstrijden, van het schilderen van de loods tot  bestuurswerkzaamheden en commissariaten, van vertegenwoordiging van De Koenen in andere besturen tot het geven van een cursus motoronderhoud.

…en natuurlijk de leukste: een bardienst draaien in het clubhuis. Zo is er voor elk talent wel iets te vinden waar we als De Koenen veel aan hebben. Maar gelukkig hebben we veel leden die meer doen dan de verplichting. Het is tenslotte een vereniging!

In het Huishoudelijk Reglement staan de sancties genoemd voor het niet voldoen aan je verplichtingen. Heb je daar vragen over, wend je dan tot een van de bestuursleden.

Je kunt de dagdelen ook opsplitsen.

Activiteiten en klussen

Hieronder een kleine lijst met activiteiten, vraag de havenmeester om de actuele klussen:

  • Bardiensten (opgeven op de lijsten in het clubhuis – binnenkort digitaal via de website)
  • Opruimen haventerrein
  • Hellingen
  • Schilderen
  • Tuinwerk (wilgenknotten, onkruid wieden, e.d.)
  • Diverse reparaties
  • Heeft u zelf ideeën wat u zou kunnen bijdragen of verbeteren? Overleg dit met de havenmeester of havencommissaris.

Organisatie en administratie