Online inschrijving

Het eerste Zomerzeilkamp in 2024 vindt plaats van 22 t/m 26 juli (de eerste week van de grote vakantie) en het tweede kamp van 26 t/m 30 augustus (de laatste week van de schoolvakantie). Van maandag t/m vrijdag, dagelijks van 09.00 – 17.00 uur.

De inschrijving voor het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp 2024 is inmiddels gesloten.

Wellicht ten overvloede, maar al onze trainers en begeleiders beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Onze Zomerzeilkampen zijn bedoeld voor kinderen van 7 tot 17 jaar en bieden een uitgebreid, intensief en gezellig dagprogramma. Je hebt geen ervaring nodig, wél zwemdiploma A+B en een eigen zwemvest. Onder leiding van ervaren trainers wordt er gevaren in meerdere groepen en in meerdere klassen: Optimist, Cadet en Laser.

Kosten voor 2024 bedragen €355,00 bij voorinschrijving (let op: inschrijven én betalen vóór 17 april aanstaande) en na 17 april €395,00. De kosten zijn per deelnemer per week inclusief lunch, begeleiding en gebruik van de boten. Als je je eigen boot meebrengt krijg je bovendien een eenmalig korting van €25,00 (let op: dat geldt per boot, dus als je je eigen Cadet meebrengt geldt die korting voor jezelf, niet voor je bemanning). De inschrijfperiode sluit op 17 juni.

Vergeet niet tijdig de betaling te doen: het inschrijfgeld gelieve u over te maken op rekening NL77INGB0000178472 t.n.v. WV De Koenen te Amsterdam, onder vermelding van “Zomerzeilkamp” + “Naam deelnemer” + “Week 1 (of 2)”. Indien u inschrijft en betaalt vóór 17 april (zie Algemene Voorwaarden) €355 per deelnemer per week, daarna €395. Deelname met eigen boot levert daarnaast een eenmalige korting op van €25. In dat geval mag dat in mindering worden gebracht op het bovengenoemde bedrag.

Let op: onze voorwaarden ten aanzien van betaling zijn aangescherpt. Zolang niet betaald is staat een deelnemer op de wachtlijst en loopt dan het risico buiten de boot te vallen ook al werd de inschrijving wellicht al vroeg ingediend. Helaas komt het te vaak voor dat kinderen voor meerdere zomerkampen ingeschreven worden, pas op het laatst voor een kamp kiezen en dan pas, vaak ver na de gestelde termijn, het inschrijfgeld voldoen of gewoon niet verschijnen (“De inschrijving is toch niet definitief als ik niet betaald heb?!”). Op die manier wordt niet alleen deelname van andere kinderen geblokkeerd, maar wordt het ons onmogelijk gemaakt tijdig trainers en begeleiders vast te leggen.

Een zwemvest is verplicht aan boord. In een Optimist dragen jonge beginnende zeilers meestal een reddingsvest (met kraag), maar in een Cadet of een Laser is dat onhandig (omdat je onder de giek door moet) en wordt door oudere kinderen meestal een zwemvest (zonder kraag) gedragen. Reddingsvesten zijn al vanaf ±€24,99 te koop en zwemvesten vanaf ±€19,99. Tip: reddings- en zwemvesten worden op gewichtsklasse verkocht, niet op kledingmaat.

Je kunt een voorkeur voor een klasse aangeven, maar de uiteindelijke indeling wordt gemaakt in overleg met de trainers op basis van leeftijd en eventuele ervaring (tenzij je met je eigen boot vaart). En onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Ook verzoeken om met vriendjes en vriendinnetjes in een groep ingedeeld te worden, worden indien mogelijk gehonoreerd.

Voor wat betreft de mogelijke aanwezigheid van Blauwalg in de Nieuwe Meer hanteren wij de zwemwaterrichtlijnen van de overheid en de informatie van het Informatiepunt Leefomgeving.

Inschrijven kan online onder verwijzing naar en na akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden. De ouder of verzorger moet wel op de eerste dag van het zomerzeilkamp een handtekening zetten om een en ander formeel te bekrachtigen. Op dat moment is de deelnemer Jeugdlid van WV De Koenen tot het eind van het seizoen. Dit lidmaatschap eindigt automatisch aan het eind van het jaar.

Meer informatie of vragen: pr@wvdekoenen.nl

Voor wie ons Zomerzeilkamp actief wil promoten is het affiche als pdf te downloaden (op A4-formaat; er is op aanvraag ook een A3-versie beschikbaar). Print het en hang het op, bijvoorbeeld op school, bij de orthodontist of bij de supermarkt!

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

WV De Koenen heeft ook een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)Bart Koolmeijer. Je kunt hem bereiken via de website, zowel telefonisch als per email (klik op zijn naam voor meer informatie).