Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag zijn helaas geen nieuwe begrippen meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een belangrijke schakel in een sportvereniging; een VCP geeft sporters de kans melding te maken en steun te zoeken.

De VCP verzorgt de eerste opvang van jeugdleden en hun ouders, volwassen leden of werknemers van WV De Koenen die zijn lastiggevallen en/of hulp of advies nodig hebben. De VCP bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is, informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures of verwijst door naar professionele hulpverleners.

VCP Bart Koolmeijer
VCP Bart Koolmeijer

De vertrouwenscontactpersoon van WV De Koenen is Bart Koolmeijer. Hij is te bereiken op 06 54 916 063 of via de email.

Bart heeft hiertoe een opleiding gevolgd en een certificaat ontvangen. Hiermee is hij opgenomen in het landelijk netwerk van collega VCP’s. Deze opleiding is voor Amsterdamse sportaanbieders volledig vergoed vanuit het budget van het Amsterdamse Sportakkoord.