Dirk Jan Broertjes
Dirk Jan Broertjes

Onze Koenen-website (live in 2020) komt—letterlijk— voor rekening van onze Gouden Speld-drager Dirk Jan Broertjes. Dirk Jan, die ons in oktober 2019 veel te vroeg ontviel, heeft als bestuurslid van WV De Koenen het initiatief genomen voor de nieuwe website. Bovendien heeft hij, samen met zijn partner Jacqueline Schoenmakers, de site gesponsord.

Op de grote foto boven zeilt Dirk Jan in zijn 2.4mR, NED 968, tijdens het 2.4mR ONK in 2018, waar hij 5de overall werd!

Redactie

De redactie van de website is, onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, in handen van de PR Commissaris van WV De Koenen, die bereikbaar is via de Bestuurspagina.

Foto’s

Vrijwel alle foto’s op deze website werden gemaakt door leden van WV De Koenen. Ook werd er in het kader van de “Rijksstudio” van het Rijksmuseum gebruik gemaakt van historisch materiaal.

Tijdens evenementen verlenen zeilers nadrukkelijk toestemming tot het maken van foto’s, die vervolgens voor persoonlijke promotie van de zeiler gebruikt kunnen worden. Deze fotografen—voor zover bekend—worden hier vermeld met, indien beschikbaar, een link naar hun eigen website.

© Erven Dirk Jan Broertjes, © Erven Floris Wijnbergh, © Annemiek Wijnbergh-van Vugt, © Jan Martin Wilschut,© Jacqueline Schoenmakers, © Michel Gijzelaar, © Watersportverbond, © Max Vulling, © KNRM, © Rijksmuseum Amsterdam en Unsplash.

Als iemand denkt recht te kunnen doen gelden op een foto, aarzel dan niet contact op te nemen. We voegen ook jouw naam graag toe aan de lijst van geweldige fotografen!