Ja, bij WV De Koenen hebben we ook winterligplaatsen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden die op hun beurt een winterligplaats zoeken voor hun boot.


Heb jij een boot in Amsterdam of in de omgeving en zoek je een veilige ligplaats voor de winter dan kun je je nu aanmelden bij WV De Koenen. Voorheen openden wij de deuren voor aspirantleden die het gehele jaar een ligplaats voor hun boot zochten. Maar om meer mensen de kans te geven lid te worden van WV De Koenen, willen we de lege ligplaatsen buiten—als veel leden hun boten binnen in onze winterstalling leggen—van oktober tot en met maart vrijgeven.

Voor de winter heeft dit als voordeel dat u als lid kunt deelnemen aan activiteiten en evenementen van WV De Koenen, dat u voorrang krijgt op andere gemotoriseerde voertuigen in de haven voor de zomer en dat uw boot veilig kan liggen in een afgeschermde haven onder toezicht van onze inwonende havenmeester

Ga naar de pagina Lidmaatschap voor meer informatie, neem kennis van onze Reglementen en Statuten en druk op de blauwe knop om het aanmeldingsformulier in te vullen.

Grote foto (boten in de winter): © 2020 Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash