WV De Koenen maakt deel uit van de ASK. De ASK is een samenwerkingsverband tussen de watersportverenigingen aan de Nieuwe Meer (“Amsterdam”, “Schinkel” en “Koenen”). In dit samenwerkingsverband worden activiteiten als zeilwedstrijden en de seizoensopening georganiseerd.

Er worden twee keer per jaar zeilwedstrijden op de Nieuwe Meer georganiseerd, één in het voorjaar en één in het najaar. De ASK-wedstrijden staan open voor alle klassen. Iedereen met een (kleine) zeilboot is welkom, open of kajuit.

In 2020 zijn de wedstrijden op:

  • Voorjaarswedstrijden: 10 mei 2020
  • Najaarswedstrijden: 27 september 2020

De organisatie van de wedstrijden rouleert tussen de verenigingen. In 2020 is de beurt aan WV de Koenen.