Noodgevallen

Voor acute medische problemen bel 112

Voor minder urgente problemen:
Huisartsenpost Zuid, T 088 00 30 600
De Boelelaan 1117, 1081 BT Amsterdam

Openbaar vervoer

map_openbaarvervoer