Openbaar vervoer

Nuttige informatie

Noodgevallen
Voor acute medische problemen bel 112

Voor minder urgente problemen:
Huisartsenpost VUmc, T 020 444 1400
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Zie ook EHBO op de haven