• 1 oktober 2020
  • by Jan Martin Wilschut
  • 231
Clubhuis

Het seizoen is tot een einde gekomen; volgens de kalender waren afgelopen zondag de sluitingswedstrijden en daarmee het officiële einde van het vaarseizoen. De opening van het seizoen was er niet en de sluiting heeft ook op een stille manier plaatsgevonden. De vlaggen worden opgeborgen en laten we er vertrouwen in hebben dat deze in april 2021 weer in een groots . . .

. . . openingsfestijn gehesen gaan worden.

De Covid-19 situatie verslechtert en in alle eerlijkheid denk ik dat we het allemaal een beetje aan hebben zien komen en mogen we ons gelukkig prijzen een mooie zomer achter ons te hebben.

De persconferentie van Mark Rutte van maandagavond was een grote tegenvaller. Terug naar af was het gevoel. Als gevolg hiervan zijn we genoodzaakt de volgende maatregelen op onze vereniging per direct door te voeren:

  • Sluiting van het clubhuis en bar;
  • Sluiting van het sanitair in de achter haven;
  • Opening van het sanitair in het clubhuis conform de winterregeling met dien verstande dat er uitsluitend 1 heren en 1 dames toilet geopend is. Douches worden gesloten.

Daarnaast hebben wij binnen het bestuur al enige tijd overleg over de Koenenkalender.

 Wij hebben gezien de huidige maatregelen de volgende evenementen moeten annuleren:

  • Leden koken voor leden, tot het einde van het jaar;
  • 41ste Laser 6-uren van de Nieuwe Meer;
  • Kerstborrel.

De geplande algemene ledenvergadering van 13 december laten we nog op de agenda staan. Gezien de ervaringen van de voorjaarsvergadering overwegen we de mogelijkheid om deze (gedeeltelijk) elektronisch te doen.

Onderstaand een verwijzing naar een tweetal relevante websites met betrekking tot de Koenen en het Corona-virus;

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/corona-update-28-september?fbclid=IwAR0WF15cJ1uhgo92iNx8jHpRw4Git9y4uWS0fVJKsDngn9_isMp17BLUQVE

Hellingen!

Liesbeth Wouda en Carsten Thöne hebben samen met onze havenmeesters de afgelopen weken hard gewerkt om de puzzel voor de winterstalling weer rond te krijgen.

Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief van augustus plaatsen we minder schepen in de loodsen dan in andere jaren. Het hellingen zal onder leiding van onze havenmeesters plaats vinden met de hulp van maximaal 2-4 vrijwilligers. Om dit met een kleine groep te realiseren hebben we een heftruck gehuurd om deze fysieke inspanning met minder mensen mogelijk te maken. Om deze reden hebben we meer manoeuvreerruimte nodig in de loods en hebben we ook minder schepen kunnen plaatsen als in voorgaande jaren. Op deze manier kunnen we de afstand van 1,5 meter tussen de mensen ook garanderen.

Hoe vervelend ook hebben we een aantal leden moeten teleurstellen, gelukkig een minimaal aantal en we vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Aangezien we volgende week van start gaan, zorg er voor dat uw schip gereed is. Verder begrijpen we als geen ander dat u tijdens het hellingen aanwezig wil zijn en uw schip in de gaten wil houden, volledig begrijpelijk echter we doen een dringend beroep op u allen om de afstand te houden en de hellingploeg de ruimte te geven om het werk uit te voeren, uw schip is in goede handen.

Wederom doen we een groot beroep op uw medewerking en we blijven vertrouwen op snelle betere tijden.

Tot slot, we doen nogmaals een dringend beroep op u om de onderstaande spelregels in acht te blijven nemen. En bovenal Blijf gezond!

Namens alle bestuursleden,

Stefan Nieuwenhuys
Voorzitter

P.S. Neem nog even kennis van onze Coronaspelregels: https://wvdekoenen.nl/corona/