• 27 januari 2021
  • by Jan Martin Wilschut
  • 224

Ons geduld wordt duidelijk op de proef gesteld. De rijksoverheid laat weten dat Nederland ten minste tot 9 februari in lockdown blijft. Als extra maatregel is recent een avondklok afgekondigd, die op zaterdag 23 januari is ingegaan. Al met al geen goede berichten, maar er zijn ook lichtpuntjes!

Het vaccineren is begonnen, de dagen worden langer en we kunnen alweer bijna het water op. Laten we hopen dat de situatie met betrekking COVID de komende tijd snel verbetert en dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten!

Zoals bekend wordt een ieder verzocht het aantal verplaatsingen tot een minimum te beperken en samenscholingen te vermijden. Uiteraard geldt dat ook voor onze haven. Het werken aan uw schip is mogelijk, maar we verzoeken u dringend eerst uw komst bij de havenmeester aan te melden. Doe dit bij voorkeur per email. 

Weet dat we het clubhuis en het sanitair van het bevoegd gezag gesloten dienen te houden. Verder verzoeken we u om het Havenkantoor niet te betreden, mocht dit om wat voor reden toch nodig zijn dan verzoeken we u een mondkapje te dragen.

Tot zover de situatie rondom de pandemie. Momenteel zijn we binnen het bestuur druk bezig met het voorbereiden van de begroting 2021, het overstappen naar een nieuw facturatiesysteem met het bijbehorende financiële stelsel, de eerstvolgende ledenvergadering en in het verlengde daarvan een nieuwe Koenennieuws. We houden jullie op de hoogte over het hoe en wat van de ledenvergadering, want momenteel leven we bij de dag.

In onze maandelijkse afstemming in de bestuursvergadering komt iedere keer één punt van zorg terug en dat is het Jeugdzeilen! We hechten als club veel waarde aan het jeugdzeilen, omdat het een belangrijk onderdeel is van het voortbestaan van de club in de huidige vorm. Maar ook omdat je elk kind het plezier van ‘leren zeilen’ gunt. We zijn naarstig op zoek naar iemand die gaat ons helpen met de coördinatie van het jeugdzeilen. Welke vader, moeder, opa of oma gaat ons helpen? Wilt u meer weten of gaat u de uitdaging aan… neem contact op met Coen van Luijken of mijzelf.

Tot zover deze update. We houden jullie op de hoogte van alle komende ontwikkelingen waaronder ook het hellingen. Tot slot, vergeet niet uw zomerstalling aan te vragen! Dat kan nog tot en met zondag 14 februari 18:00 uur.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Stefan Nieuwenhuys 
Voorzitter