• 9 juni 2020
  • by Jan Martin Wilschut
  • 275

Corona, de 1,5m samenleving, intelligente lockdown; het zijn woorden waar we denk ik allemaal elke dag mee bezig zijn of mee worden geconfronteerd. Het wordt bijna ‘gewoon’ en mogelijk leren we ermee leven, en we vergeten bijna waar we het voor doen. Alle gedragsregels in Nederland zijn verplicht en blijven een groot beroep doen op de verantwoordelijkheid van ons allen. Uiteindelijk doen we het voor onze eigen gezondheid en nog belangrijker, de gezondheid van alle mensen om ons heen, een verantwoordelijkheid waar we ook elke dag mee geconfronteerd worden.

Terugkijkend op de afgelopen periode op de haven denken we dat we er in slagen. Onze havenmeesters hebben soms mensen moeten aanspreken, wat ook voor hen moeilijk is. We blijven het zeggen: we moeten het samen doen!

Gelukkig kunnen we in deze nieuwsbrief ook positief zijn!

Schepen weer in het water!
Twee havenmeesters, 70 schepen, 2 loodsen, mooi weer, popelende watersporters in combinatie met een complexe en fysiek zware hellingprocedure, ofwel een onmogelijke taak om snel uit te voeren!
Het tegendeel is bewezen; Max en Menno hebben het voor elkaar. Met een kleine slag om de arm durf ik te melden dat vandaag, maandag 8 juni, de loodsen leeg zijn! Een project dat normaliter met een groep van 10 tot 12 ervaren leden wordt uitgevoerd hebben zij nu met z’n tweeën gefikst.

Inventief zijn ze geweest. Hulpmiddelen zijn bedacht en gefabriceerd. Naast onze eigen havenmeesters verdient Rob Piet een grote pluim met het werk en de adviezen die hij heeft geleverd. Maar ook de samenwerking met de Schinkel, die de expertise van Rob Cornelissen en hun vorkheftruck ter beschikking hebben gesteld, heeft dit mogelijk gemaakt.

Als ik af ga op de reacties van leden die ik persoonlijk heb gesproken: Max en Menno, namens alle varende Koenenleden, bedankt voor deze uitzonderlijk prestatie!

Geel is geen groen!
Vorige week was de persconferentie van Rutte. Primair over de vakanties en de mogelijkheden die we daarvoor krijgen. Gelukkig liggen alle schepen weer in het water en kunnen we er als watersporters ook weer gebruik van maken. Naast de vakanties is er een aantal zaken, specifiek voor ons, niet naar voren gekomen. Zaken waar we wederom veel contact over hebben gehad met het Watersportverbond en de gemeente Amsterdam. De maatregelen krijgen een verdere versoepeling waar we verderop in deze nieuwsbrief op terug komen.

Rutte deed een belangrijke uitspraak: Denk goed na wat je doet en ga wijs op reis

De haven is weer open!
Vanaf 15 mei hebben we de mogelijkheid gekregen onze haven weer open te stellen, primair voor de eigenaren van boten om daaraan te werken, om op te recreëren en te varen. Een mooie maar lastige maatregel die hier en daar wat discussies heeft veroorzaakt. Wat mag wel en wat mag niet? Het sanitair en het clubhuis zijn gesloten en ‘blijf thuis als het niet noodzakelijk is’ is een moeilijke definitie. Al met al is het goed verlopen. Op de mooie dagen was het wat drukker, maar altijd beheersbaar. De aanwijzingen en spelregels zijn duidelijk en eenieder doet zijn uiterste best zich daaraan te houden.

Het protocol “Verantwoord Watersporten”, uitgegeven door het NOC*NSF, blijft onvoorwaardelijk van toepassing. De kernpunten hieruit hebben we verder in de “spelregels” verwoord, waar we ons ook allemaal aan moeten houden en—even belangrijk—waar we elkaar ook op aan moeten spreken. Wij verzoeken iedereen ook kennis te nemen van dit protocol op https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf

Een verdere versoepeling is mogelijk. Vanaf aanstaand weekend zullen wij de toiletten weer toegankelijk maken, kleedkamers en douches zullen evenwel gesloten moeten blijven.

We verwachten dat het clubhuis per 1 juli weer geopend kan worden onder strikte voorwaarden. De regels geven nog wat hoofdbrekens over hoe wij de 1,5m regel alsmede het aantal aanwezigen kunnen controleren.

Met het openen van de toiletvoorzieningen alsmede het clubhuis kunnen wij ook weer passanten toelaten.

Ledenvergadering op zondag 28 juni!
Coen van Luijken heeft inmiddels het stokje overgenomen van Frans Hoving als secretaris. Wij hebben na de vorige nieuwsbrief geen opmerkingen of bezwaren ontvangen waarvoor onze dank.

Vooralsnog zullen wij de ledenvergadering houden als gepland op 28 juni en zullen de definitieve uitnodiging en agenda tijdig communiceren.

De jeugd zeilt weer!
Langzaam komt ook het jeugdzeilen weer op gang. De groep Topzeilers heeft een aantal weekenden gebruik gemaakt van onze faciliteiten, onze eigen Lasers zijn op de woensdagavond en op de vrijdag al weer op het water, de Cadetten zullen deze week volgen. De eerste groepen Optimisten blijft nog een uitdaging en we verwachten niet dat we voor de zomerstop nog lessen kunnen opstarten.
De organisatie van het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp voor de jeugd is in volle gang en de aanmeldingen stromen binnen.

Het organiseren en het coördineren van de jeugdactiviteiten vraagt om aandacht, aandacht die door het wegvallen van een bestuurslid op dit moment niet optimaal verloopt. We doen dan ook een dringend beroep op een vrijwilliger die deze activiteiten op zich kan nemen. Dat kan buiten het bestuur.

Ten slotte,
De haven komt weer tot leven en we kunnen weer vakantieplannen maken. Het watersporten ontwaakt weer en daarmee het Koenenleven. Met kleine stapjes en samen, dat is en blijft de voorwaarde. Het bestuur en de havenmeesters bedanken iedereen voor het geduld, begrip en medewerking en wensen iedereen een fijn resterend vaarseizoen.  

Namens alle bestuursleden,

Stefan Nieuwenhuys                 
voorzitter

Spelregels:

  • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.
  • Hoe moeilijk ook: als het niet nodig is blijf dan thuis;
  • Het clubhuis blijft tot 1 juli volledig gesloten;
  • Toiletten zijn geopend, overig sanitair blijft gesloten;
  • Houd 1,5 meter afstand, ook op de steigers en geef voorrang;
  • Er gelden voorrangsregels op de haven, loop je richting buitenhek dan heb je voorrang, loop je de haven op of richting clubhuis dan geef je ruimte;
  • Verblijf op je boot of onderhoud in de loods met meer dan 1 persoon: met gezinsleden geen probleem, maar met vrienden houd je je aan de 1,5m regel.
  • Houd de toegangscode van het hek voor jezelf, laat geen vreemden binnen, bij twijfel sluit het hek en laat hen zelf de code intoetsen (geen onbekende meelopers!).