• 14 september 2020
  • by Jan Martin Wilschut
  • 175

Dank voor het inschrijven voor de Winterstalling 2020-2021 in coronatijd.

Het gaat weer een uitdaging worden, maar onze havenmeesters gaan het toch doen: hellingen voor de Winterstalling 2020-2021. Op 5 oktober gaan we beginnen met wat mitsen en maren, een regeltje hier, een regeltje daar, een verzoek om wat hulp en wat voorbereiding…

Op 5 oktober wordt er, anders dan andere jaren, begonnen met de Grote Loods; die is het ingewikkeldst en het zwaarst, vandaar. Daarna wordt het alleen maar gemakkelijker is de gedachte.

Voor iedere dag worden er twee vrijwilligers gezocht voor de buitenwerkzaamheden: de boten klaarmaken en overvaren van de box naar de loods. Graag aanmelden bij de Havenmeesters (ook voor nadere info).

Aansluitend volgt dan de Kleine Loods met meteen een verzoek: willen de eigenaren van de Lasers, die daar in slagorde staan opgesteld, die vóór 12 oktober weghalen om plaats te maken voor de Winterstalling.

Er is dit jaar geen opruimdag vanwege de coronamaatregelen. Dat neemt niet weg dat de leden verzocht wordt alle losliggende spullen die niet in de loodsen thuishoren te verwijderen. Net als voorgaande jaren is dat een enorme verzameling van koelkasten tot zwemvesten. De deadline is zaterdag 26 september. Daarna worden de spullen door de Havenmeesters verwijderd.

Dan de regels:

● Voor boten die met een slot aan de steiger vastliggen dienen de sleutels, voorzien van naamlabel, lidnummer en box-/steigernummer, vóór het hellingen afgegeven te worden aan de Havenmeester.                                              

● Maak dekkleden los en haal kussens weg, zodat er aan boord gestaan kan worden om naar de helling te kunnen varen.

● Brandbare stoffen zoals benzine, diesel, losse brandstoftanks en gas mogen de loods niet in, dus haal deze van boord.

● Zorg dat er geen water in de boot staat. Dit bemoeilijkt het hellingen en kan tot schade leiden.