• 23 juni 2020
  • by Jan Martin Wilschut
  • 227

Aan alle leden van WV De Koenen

Amsterdam, 22 juni 2020

Geachte Koenenleden,

Door de huidige Covid-19 crisis in ons land zijn wij genoodzaakt geweest om de ledenvergadering van 3 april jl. op te schorten. Inmiddels biedt de huidige regelgeving ons de mogelijkheid om de ledenvergadering alsnog te laten plaatstvinden met een maximaal ledenaantal van 100 personen.

Het bestuur wenst deze vergadering te laten plaatsvinden op Zondag 28 juni om 16:00 uur in de grote loods van de vereniging. Deze formele oproep voor deze vergadering voldoet niet aan de verplichtten zoals in de statuten vermeld echter in de nieuwsbrieven van mei en juni is 28 juni als vergaderdatum gereserveerd. De agenda en stukken zoals in het Koenennieuws gepubliceerd blijven ongewijzigd alsook de opgestelde begroting. Hierdoor kunnen wij 28 juni handhaven. De penningmeester zal bij agenda punt 14 een toelichting geven op de huidige stand van zaken met betrekking tot de effecten van Covid-19, op de begroting.

Deze kennisgeving zal per email worden verzonden alsmede op de website worden geplaatst. Morgen 23 juni zal hij ook per post verzonden worden. Indien er leden zijn die bezwaren hebben tegen de korte termijn van oproeping verzoeken wij hen hun bezwaar uiterlijk vrijdag om 20:00 uur kenbaar te maken aan secretaris@wvdekoenen.nl. Daarnaast vragen wij u, indien u bekenden heeft van wie u weet dat zij geen email hebben, hen op de hoogte te stellen.

Naast de noodzaak van de ledenvergadering is dit normaliter ook een gezellige middag op de vereniging. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft dat dit nu minder zal zijn en dat wij alle maatregelen waaronder het bewaren van 1,5m afstand in acht zullen nemen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur