• 31 mei 2017
  • by Jan Martin Wilschut
  • 71

IMG_1581_rescueDe Stichting ASK organiseerde onlangs een Rescuetraining van het Watersportverbond op de Nieuwe Meer. Lisan Schrevel, Koenenlid en Laser- & Cadetmoeder, schreef een enthousiast verslag.

Het is zaterdag, buien en blauwe lucht wisselen elkaar af. Twee rescueboten zijn geconcentreerd bezig een omgeslagen Vrijheid te helpen. Eerst worden de zeilers aan boord genomen. Dan vaart de ene rescue via de kielkant naar de boot en de bemanning maakt een lijn vast aan de mastvoet. De andere rescue manoeuvreert zich naar de masttop en deze wordt vastgepakt. Dan wordt in nauwe samenwerking aan de ene kant de mast opgetild, terwijl aan de andere kant de lijn dwars op de boot op spanning wordt getrokken om haar rechtop te laten komen. Ja, de boot kantelt en drijft weer (als een volle badkuip) in de Nieuwe Meer!

Dit is 1 van de ingrediënten van de rescuetraining van het Watersportverbond die kort geleden is gevolgd door deelnemers van WV De Koenen, WV Amsterdam en WV De Schinkel. Sommigen al heel ervaren op een motorboot, anderen minder of met vooral zeilervaring. Hoe dan ook was ons enthousiasme groot en na het leggen van een theoretische basis hebben we 2 dagen lang met veel inzet geoefend.

Hoe zet je een baan uit, hoe red je een watersporter van de lage wal? Hoe manoeuvreer je in nauw vaarwater (achteruit in achtjes om 2 boeien en dat met 4 rescues tegelijk!)? Meteo en Eerste Hulp bij onderkoeling, het kwam allemaal voorbij.

Tenslotte werden wij onderworpen aan de praktische ‘Proeve van Bekwaamheid’ onder het toeziend oog van onze trainer van het Watersportverbond. Ondanks dat een enkeling nog een herkansing zal moeten doen, was de training zonder meer geslaagd.

De organisatie lag bij Stichting ASK en onze dank gaat dan ook uit naar Jan Mulder (voorzitter ASK en Cadettrainer WV De Koenen), maar natuurlijk ook naar het bestuur van De Koenen dat dit voor ons mogelijk maakte!