• 6 augustus 2021
  • by Jan Martin Wilschut
  • 187
Stem mee!

De overheid wil die verzegeling al per 1 juli 2022 verplicht stellen! En dat is, vinden wij, véél te snel…

Sinds 2009 geldt een, terecht!, verbod op het lozen van het boordtoilet in het oppervlaktewater. Omdat de handhaving hiervan in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is heeft de overheid het voornemen om al per 1 juli 2022 een verzegeling van de uitstroom opening / buitenboordkraan verplicht te stellen.

Meer hierover kunt u via onderstaande link lezen in het bericht van ons overkoepelende orgaan en belangenbehartiger het Watersportverbond. In dit artikel vindt u ook een link via welke u een zogenaamde Zienswijze bij de overheid kunt indienen waarin u uw mening over de voorgenomen maatregel kunt geven. Als u het eens bent met de visie van het Watersportverbond kunt u daarvoor ook gebruik maken van een standaard tekst die zij daarvoor in hun bericht hebben opgenomen. Indienen van een Zienswijze kan tot en met 3 september aanstaande.


Link naar het bericht van het Watersportverbond:https://www.watersportverbond.nl/nieuws/stem-mee-over-verzegeling-pleziervaartuigen?mc_cid=7b4d8230fa&mc_eid=cc6c64a718


Ook op de website van het blad Zeilen staat, deels aanvullende, informatie over het voorgaande met een verwijzing naar de tekst van het Watersportverbond.Hieronder derhalve ook de link naar deze info:https://www.zeilen.nl/actueel/nieuws/verzegeling-vuilwatertank-deel-je-zienswijze/?utm_medium=email&utm_campaign=ZLN%20-%20Nieuwsbrief%20week%2029%20-%202021&utm_content=ZLN%20-%20Nieuwsbrief%20week%2029%20-%202021+CID_c8d66b1f3cadc614e67cbc22f748d8c1&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Meer%20informatie

Het is naar onze mening belangrijk dat wij als watersporter onze stem laten horen en de overheid laten weten hoe wij over de voorgenomen maatregel denken.Daarom roepen wij u graag op om de beide berichten te lezen en via de daarin aangegeven weg uw mening kenbaar te maken.

Namens het bestuur,

Michel Gijzelaar, vice-voorzitter