• 15 januari 2015
  • by Jan Martin Wilschut
  • 94

Op ZONDAG 25 JANUARI hebben we de traditionele Snertfuif in het clubhuis van De Koenen.
Voor de snert opgeven bij Els Kaspers: Els.Kaspers@online.nl of op lijst mededelingenbord in clubhuis. Kosten €7.50, aanvang 17.00 uur.