• 12 oktober 2016
  • by Jan Martin Wilschut
  • 70

Aan de vooravond van het hellingen roepen we nogmaals iedereen op de loodsen op te ruimen. Alle losliggende privé-eigendommen graag mee naar huis nemen en de zaken die blijven liggen (kisten, masten, etc.), graag voorzien van lidmaatschapsnummer uit de loop opbergen.

Let op: alle ongemerkte spullen die bij het begin van het hellingen nog rondzwerven worden verzameld en uiteindelijk weggegooid!