• 11 december 2018
  • by Jan Martin Wilschut
  • 114

In kalmte en rust herkent men de zeeman

Ons bereikte het droeve nieuws dat afgelopen vrijdag, 7 december, Koenenlid Maarten Wildschut na een ziekbed is overleden.

Voor zijn grote verdiensten voor onze vereniging ontving hij de Gouden Speld van WV De Koenen. Meer dan tien jaar was hij Schepencommissaris en aansluitend, van 1996 tot 1998, Secretaris. Onze gedachten gaan uit naar Marianne, hun kinderen en kleinkinderen.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 14 december om 13.15 uur in de aula van Zorgvlied, Amsteldijk 273 te Amsterdam.