• 3 november 2020
  • by Jan Martin Wilschut
  • 146

In deze lastige coronatijden hebben we voor onze leden en fans het een en ander aan nieuws vergaard. Het is van alles wat, maar absoluut de moeite waard!

MAATREGELEN VOOR DE SPORT

Vanaf 14 oktober 22:00 uur gelden nieuwe, strengere maatregelen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Hoe minder mensen reizen en elkaar ontmoeten, des te groter de kans op een dalend aantal besmettingen. Ook in de sport gelden deze nieuwe maatregelen.

Op rijksoverheid.nl vind je alle maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/…/gedeeltelijke-lockdown…

MELDEN OVERLAST OP DE NIEUWE MEER

Onze vrienden van de Schinkel melden dat zij steeds vaker klachten en opmerkingen horen over geluidsoverlast op de Nieuwe Meer. Maar ook over onveilige situaties door wangedrag bij de Nieuwe Meer Sluis. Wij gunnen een ieder zijn plezier maar dan kan niet ten koste gaan van de avondrust van anderen. Bij deze de links waarop de overlast gemeld kan worden. Doe dat vooral, want hoe meer meldingen des te groter de urgentie er iets aan te doen.

Via de volgende links kun je melding doen:
https://www.waternet.nl/con…/overlast-op-het-water-melden/

Waternet brengt, zoals ze zelf schrijven, hiermee in kaart waar de meeste overlast is:
https://www.amsterdam.nl/…/melding…/overlast-water/

Maar er kan ook een zogenaamd Handhavingsverzoek worden ingediend via:
https://www.waternet.nl/…/overlast…/handhavingsverzoek/

VERVANGING LUCHTMENGINSTALLATIE NIEUWE MEER

De weer- en watergoden waren ons in ieder geval gunstig gezind deze zomer. Ondanks de beperkte capaciteit van de luchtmenginstallatie in de Nieuwe Meer is er nauwelijks overlast geweest door blauwalgen. Het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp kan daarvan getuigen! Wij zijn blij dat de overlast tot een minimum beperkt is gebleven en iedereen deze zomer toch volop heeft kunnen genieten van het Meer.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland stuurde ons het volgende bericht:

Om voor het volgende zomer/zwemseizoen de installatie te kunnen vervangen, hebben wij niet stilgezeten. Het ontwerp van de installatie is afgerond en de leidingen, beluchters e.d. zijn besteld bij een bedrijf in Engeland. Op dit moment wordt dit allemaal gemaakt en in december naar Nederland vervoerd. Om de installatie straks op de goede diepte te kunnen aanbrengen is de bodem van het meer met een multi-beam in kaart gebracht. Hierdoor kunnen per beluchter de leidingen vooraf op de goede lengte worden gemaakt en kunnen deze overal op de ontwerpdiepte van 15 meter worden aangebracht.

Dit nauwkeurige werk wordt straks door een aannemer uitgevoerd. De voorbereidingen van de aanbesteding hiervan lopen en gunning van het werk is naar verwachting eind december. Afhankelijk van de planning van de aannemer kunt u dan begin volgend jaar buiten de eerste activiteiten zien. Naast het verwijderen van de huidige en het aanbrengen van de nieuwe leidingen wordt ook het compressorhuisje bij het Jaagpad verplaatst in verband met de verbreding van de A10.

De afgelopen periode heeft Rijnland vanuit de grote groep geïnteresseerden meerdere vragen en opmerkingen gehad over de blauwalgbestrijding. Blijf dat doen! Dat kan via het Klantcontactcentrum (per telefoon 071-3063535 of per email KlantContactTeam@rijnland.net.

Zo werken we samen aan een goede waterkwaliteit in de Nieuwe Meer.