• 7 november 2018
  • by Jan Martin Wilschut
  • 132

Goed nieuws voor watersporters in Noord-Holland: de ‘Blauwe Golf’ wordt uitgebreid. Afgelopen week werd bekend dat er de komende tijd zo’n 90 extra bruggen worden aangesloten op het systeem. Met ongeveer 250 kilometer bevaarbaar water en 285 bruggen in de provincie Noord-Holland is een goede doorstroming op het water is belangrijk. Maar wat is het? En hoe werkt het?

Slimme bediening van bruggen
Voor zowel auto’s als schepen kan een goede doorstroom belangrijk zijn. In Noord-Holland werken 10 (vaar)wegbeheerders samen om de ‘Blauwe Golf’ te realiseren: Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet, Purmerend en de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad. Samen zorgen zij dat de bruggen slimmer worden bediend en zowel beroeps- als recreatieschippers zo hun reis beter kunnen plannen. Via een speciaal brugmanagementsysteem (BMS) wordt data uitgewisseld en beschikbaar gesteld voor zowel brugwachters, automobilisten en schippers.

Hoe werkt het?
Via de app RiverGuide Recreant (te downloaden via de App Store en Playstore) kan je aangeven welke route je van plan bent om te gaan varen en je gemiddelde vaarsnelheid, bijvoorbeeld 7 km p/u. Deze informatie wordt vervolgens uitgewisseld met brugwachters. Op basis van de locatie, opgegeven vaarroute en snelheid wordt de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend. De app toont vervolgens de route met alle bruggen en sluizen die de schipper op de route tegenkomt. Daarnaast geeft de app ook relevante informatie zoals doorvaarthoogten, marifoonkanaal en telefoonnummers voor contact met de bedienaar.

Als de schipper gebruik maakt van de digitale vaargids, ziet de brugwachter in het systeem wanneer en hoeveel schepen bij de brug of sluis aankomen. Op basis hiervan kan hij – rekening houdend met de hulpdiensten, het openbaar vervoer en het overige wegverkeer – het beste bedientijdstip bepalen. Uiteindelijk beslist de brug- of sluiswachter dus wel nog zelf wanneer de bruggen worden geopend. Het tijdstip van opengaan krijgen de schippers vervolgens te zien in de app.

De komende tijd worden 90 extra bruggen in Noord-Holland aangesloten op de Blauwe Golf. Want hoe meer gebruikers, des te beter het systeem gaat werken.