• 26 mei 2018
  • by Jan Martin Wilschut
  • 75

AVG-1024x428Inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel van kracht in de Europese Unie. Het Privacystatement van WV De Koenen is te downloaden en in te zien via de link Reglementen en Statuten. En daarmee kunnen wij ook onze eigen Functionaris Gegevensbescherming verwelkomen: Koenenlid Brenno de Winter heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen.