Laserzeilen

De Laser is een snelle Olympische boot. Je kunt er 3 maten zeil op zetten, van klein naar groot. Het is de grootste eenheidsklasse in de wereld. Daarom kom je overal Lasers tegen en kan je wereldwijd wedstrijden varen.

Ook op De Koenen is een groep Laserzeilers actief. Er wordt op de woensdagavond door jong en oud, beginner en gevorderde afwisselend een wedstrijd gezeild en getraind. Op vrijdag wordt er lesgegeven aan jeugdzeilers die de Optimist of de Cadet zijn ontgroeid en graag in een eenmansboot (blijven) varen.

Woensdagavond
Op de woensdagavond wordt er afwisselend wedstrijd gezeild of er wordt getraind. Jong en oud, beginner en gevorderde gaan te water. We verzamelen rond een uur of zes. Om 19.00 valt het startschot voor de eerste wedstrijd of training. Gewoonlijk verblijven we anderhalf uur op het water en zeilen drie tot vier wedstrijdjes of een paar trainingsrondes. Na afloop kletsen en drinken we wat aan de bar gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

Jeugdzeilen
Voor de grotere jeugd en de kinderen die de Optimist zijn ontgroeid en graag in een eenmansboot blijven varen bestaat de mogelijkheid om te leren zeilen in een Laser. Deze lessen worden gegeven op de donderdag- en vrijdagavond als onderdeel van het jeugdzeilen van de Koenen. Om 18.00 uur verwachten we de deelnemers omgekleed op de jollenhelling. We gaan dan samen optuigen en na een voorbespreking het water op tot ongeveer 20.00 uur. Ook na het jeugdzeilen is de bar geopend en is het daar een drukte van belang. Jeugdzeilers, hun ouders en de trainers praten nog wat na onder het genot van een drankje en een hapje.

Weekeinde
Bij mooi weer wordt er regelmatig in het weekend gezeild door leden van de Lasergroep. Vind je het gezelliger of leerzamer om met een paar ander zeilers te zeilen dan kun je je aanmelden voor de Whatsapp groep waarmee de weekend-afspraken worden gemaakt.

Wedstrijden
Ook buiten de Nieuwe Meer zijn Koenen Laserzeilers actief. Een of meerdere keren per jaar gaan we met diegenen die dat willen naar een (inter)nationale wedstrijd of we gaan trainen op groter water.

Het jaar sluiten we af met een slotwedstrijd en een diner waarbij de prijzen worden uitgereikt voor de verschillende klassementen.

De vereniging beschikt inmiddels over 3 opstaplasers. Op de vrijdagavond worden die gebruikt voor de lessen. Op de woensdagavond worden ze gebruikt om iedereen die dat wil de gelegenheid te bieden een keer met ons mee te varen en een Laser te proberen. Als je hiervan gebruik wilt maken dan ben je van harte welkom. Als je je van te voren even aanmeldt weet je zeker dat er een boot beschikbaar is en zorgen wij dat er iemand is die je even de weg kan wijzen en kan helpen met het optuigen.

Informatie
Voor al je vragen over het Laserzeilen kun je contact opnemen met Hugo Caron (info@hugocaron.nl). Wil je specifiek iets weten over het jeugdzeilen mail of bel dan met Mariëtte Ackermans (telefoon 020 64 33 945 of lasersdekoenen@gmail.com). Voor aanmelden en algemene vragen over het jeugdzeilen (bijvoorbeeld of er plek is) kan contact worden opgenomen met de secretaris jeugdzeilen via de e-mail jeugdzeilen@wvdekoenen.nl

Voor uitgebreide informatie over het Laserzeilen: http://www.hugocaron.nl/laser.htm.