Werkregeling

Om het lidmaatschap en de liggelden op verenigingsniveau te houden is er de nodige inzet van de clubleden nodig. Hiervoor is de werkregeling in het leven geroepen.

Elk lid van De werkplicht4Koenen, die in de zomer en/of de winter een boot op de haven heeft liggen moet 2 dagdelen per seizoen aan de vereniging besteden. Bij een zomer en winterstalling gaat het dus om 4 dagdelen.

Dat kunnen heel verschillende werkzaamheden zijn; van het hellingen tot het begeleiden van de jeugd, van tuinwerk tot het organiseren van wedstrijden, van het schilderen van de loods tot het bestuur, van vertegenwoordiging van De Koenen tot het geven van een cursus motoronderhoud.

………….en natuurlijk de leukste: een bardienst draaien in het clubhuis. Zo is er voor elk talent wel iets te vinden waar we als De Koenen veel aan hebben. Maar gelukkig hebben we veel leden die meer doen dan de verplichting. Het is tenslotte een vereniging!

werkplicht2

In het huishoudelijk reglement staan de sancties genoemd voor het niet voldoen aan je verplichtingen. Heb je daar vragen over, wend je dan tot een van de bestuursleden.

Je kunt ook de dagdelen opsplitsen.

 

Ook door de week kunt u helpen op de haven m.u.v. woensdag  en donderdag (vrije dagen van de havenmeester)

Hieronder een kleine lijst met activiteiten, vraag de havenmeester om de actuele klussen

  • Bardiensten (Opgeven op de lijsten in het clubhuis)
  • Clubhuis schoonmaken
  • Schoonspuiten, steigers en jollenplatform
  • Opruimen haventerrein
  • Hellingen
  • Schilderen
  • Tuinwerk (wilgen knotten, onkruid wieden e.d.)
  • Sloten drijfvuil verwijderen
  • Diverse reparaties
  • Ramen loodsen schoonmaken
  • Deksel watermeterput vervangen

Heeft u zelf ideeën wat u zou kunnen bijdragen of verbeteren? Overleg dit met de havenmeester of havencommissaris.

Organisatie en administratie

–    2e secretaris (Opgeven bij een van de bestuursleden)
–    Organisatie activiteiten  (Opgeven bij een van de bestuursleden)
–    Jeugdtrainers zeilen vrijdagavond (Opgeven bij wedstrijdcommissaris wedstrijden@wvdekoenen.nl)
–    Rescue bij de Lasergroep op woensdagavond  1x in de veertien dagen(Opgeven bij secretaris secretaris@wvdekoenen.nl)

Geef een reactie