Tarieven per 1 januari 2018

GASTENTARIEF

  • Gasten                   €  1,70  (per strekkende meter per dag)
  • Koenenlid             € 0,80  (per strekkende meter per dag)

Een Koenenlid wordt als gast beschouwd indien het schip voor de vigerende periode geen ligplaats op de haven heeft.

Geen gastentarief is verschuldigd:

  • voor winterligplaatshouders vanaf 1 oktober tot de eerste maandag in mei;
  • voor deelnemers aan evenementen van De Koenen voor de duur van het evenement + 1 (één) nacht.

Tenzij anders overeengekomen worden gasten maximaal 2 weken onafgebroken geaccepteerd.

LEDENTARIEF

ZOMERSTALLING                        WINTERSTALLING
1 mei t/m 15 oktober                            16 oktober t/m 30 april
per m² (min. 4 m²)                                                per m² (min. 4 m²)

box                                                         € 24,25                                                    € 10,60

platform/jollensteiger                       € 24,25                                                    € 12,20

loods                                                      € 24,25                                                   € 33,80

rekken in loodsen                               € 24,25                                                    € 24,25

hellingen in/uit incl. afspuiten        €   5,90                                                      n.v.t.

per stuk:                                            per stuk:

trailer (boot elders in de haven)      € 46,80                                                    € 46,80

hellingen/verplaatsen max. 4 uur   € 61,55                                                    € 61,55

kist per jaar                                          € 62,20                                                   € 62,20

Eénmalige havenbijdrage, conform statuten en reglementen € 14,55 per m²
(minimaal 4 m²)

De havenbijdrage is verschuldigd als een lid nog geen 5 jaar lid is en gebruik gaat maken van zomer- of winterstalling. Indien binnen deze 5 jaar een schip wordt ingebracht dat groter is dan het oorspronkelijk ingebrachte schip worden de meerdere m² extra in rekening gebracht.

Additionele werkzaamheden door de havenmeester of zijn assistenten t.b.v. stalling in de loods (mast strijken, benzine en/of gas verwijderen, leegpompen e.d.) € 50,00 p/u.

Alle trailers, kisten, losse onderdelen en schepen dienen te zijn voorzien van scheepsnaam of naam eigenaar of identiteitssticker met lidnummer die gratis bij de havenmeester verkrijgbaar is.

Electriciteit: bij de aanvraag voor zomer en/of winterligplaats kan het lid aangeven of er behoefte is aan een stroomaansluiting. De kosten bedragen € 46,00 per seizoen. Hiervoor ontvangt het lid 100kW. Voor meer gebruik wordt € 0,20 in rekening gebracht.

 

LIDMAATSCHAP per jaar          tot 18 jaar          vanaf 18 jaar

Contributie                                         € 30,00              € 60,00

+ afdracht Watersportverbond      €  10,05              € 20,10

+ éénmalig entreegeld                      € 25,00              € 50,00

Donateurs minimaal                         € 25,00              € 25,00

Kosten voor herinneringsnota’s 10% van het openstaande bedrag met een minimum van
€ 11,50 per keer.

(Alle prijzen zijn inclusief BTW)