Stalling winter 2020-2021 aanvragen

Ook dit jaar kunt u de aanvraag voor de winterstalling weer online indienen.

Aansluitend ontvangt u automatisch een bevestiging van ontvangst met een kopie van uw complete aanvraag. Let op: uw aanvraag moet vóór zondag 23 augustus 18:00 uur binnen zijn, daarna is het formulier ook niet meer actief.

Klik op de blauwe knop en start het aanvraagproces:

 

Winterstalling

Een korte toelichting

Voor schepen die in de haven liggen, in de loodsen staan of zich hoe dan ook op het haventerrein bevinden is uiteraard stallingsgeld verschuldigd. Als er geen aanvraag is gedaan is dat tegen seizoenstarief of daggeld.

Toewijzen van plaatsen is moeilijk. Niet alle aanvragen kunnen gehonoreerd worden. Als regel wordt het Reglement op het gebruik van de verenigingsaccommodatie (Artikel 3, Stalling) gehandhaafd. Neem vooraf kennis van dit reglement om teleurstelling te voorkomen.

De criteria voor een ligplaats in de haven zijn:

  • Aanvragen van leden die niet aan alle verplichtingen jegens de club hebben voldaan worden zondermeer afgewezen!
  • Aanvragen van leden die korter dan twee jaar lid zijn hebben minder kans op een plaats.
  • Vervolgens begint toewijzing op basis van de ligplaats van vorig jaar en op rangnummer.

Let op: voor een stallingsplaats in het water (box) kan een aansluiting voor walstroom worden aangevraagd. Als u walstroom wenst, geeft u dat aan op het formulier. Hieraan zijn aanvullende kosten verbonden (zie formulier).

Uw aanvraag moet vóór 23 augustus 2020, 18.00 uur binnen zijn.

Met vragen kunt u altijd terecht bij onze havenmeesters Max Vulling en Menno de Droog. Of neemt u contact op met de Schepencommissaris.