• 26 januari 2021
  • by Jan Martin Wilschut
  • 62

Ondanks corona gaat het echte werk voor de nieuwe luchtmenginstallatie van de Nieuwe Meer nu beginnen!

Aannemer Klein Wieringen B.V. start volgende week met aanvoer van materieel, inrichten werkterrein e.d. Ook zullen de oude luchtslangen worden verwijderd waarna begonnen wordt met het aanbrengen van de nieuwe luchtleidingen. Dit wordt grotendeels vanaf het water uitgevoerd en zal ongeveer tot medio maart duren. De installatie is dan gereed voor de start van het nieuwe zwemseizoen. In april zal het compressorhuisje bij het Jaagpad nog worden verplaatst. Dit is nodig vanwege de verbreding van de A10.

Tijdens het zwemseizoen worden metingen gedaan in het water. Hiermee wordt gecontroleerd of de nieuwe installatie inderdaad de blauwalgen bestrijdt. Na 2 zwemseizoenen wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan de verwachtingen. Wij rekenen daarop. Vattenfall kan dan ook doorgaan met een efficiënte koudewinning uit het meer. Mocht de luchtmenginstallatie door de verhoogde aanleg de blauwalgen toch niet voldoende bestrijden dan kan de installatie eventueel verlaagd worden richting de bodem van het meer. Dan is de werking vrijwel hetzelfde als bij de oorspronkelijke installatie.

De komende weken kunt u enige overlast ervaren door de werkzaamheden. Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij het Klantcontactcentrum (071- 3063535 of KlantContactTeam@rijnland.net).

Zo werken we samen aan een goede waterkwaliteit in de Nieuwe Meer.