• 24 mei 2019
  • by Jan Martin Wilschut
  • 107

Onze havenmeesters gaan deze week starten met een grote inventarisatie van boten, buitenboordmotoren, trailers, kisten en brandstoftanks.

Helaas zijn er nog altijd teveel boten, brandstoftanks e.d. zónder lidnummer, vooral in de kleine loods, op de jollensteiger, het platform en in de brandstofkast. Ook wordt er te vaak niet doorgegeven wanneer een boot verkocht is of wanneer er een nieuwe op de haven komt.

We zijn helaas genoodzaakt strenger te handhaven en zullen de komende tijd alles waarop geen lidnummer staat op één plaats verzamelen. Deze worden pas vrijgegeven na melden bij havenmeester, opdat lidnummers en eventueel openstaande facturen gecontroleerd kunnen worden.

Na 6 maanden zullen alle verweesde goederen van de haven worden verwijderd!

Alle wijzigingen, die gekoppeld zijn aan uw lidnummer, altijd meteen doorgeven aan de havenmeester.