• 13 mei 2020
 • by Jan Martin Wilschut
 • 207

Beste Koenenleden,

Vanaf gisteren mag het weer!

De persconferentie van Rutte van vorige week dinsdag  geeft veel mogelijkheden en evenveel onduidelijkheden. Vanaf maandag 11 mei “mag het weer” is een veelgehoorde opmerking!

In navolging op de voorgaande nieuwsbrief hierbij een update op de verschillende onderwerpen. We denken hiermee de positieve kant op te gaan echter blijven een heel groot beroep doen op ieders verantwoordelijkheid en hulp.

Het mag toch weer van Rutte, waar wachten we nog op?

Een vraag die we regelmatig ontvangen en die we ook begrijpen. We kunnen niet ontkennen dat de mededelingen in de persconferenties vele interpretaties kennen en dat een ieder vaak naar zijn eigen belangen kijkt. Een groot deel van het bestuur heeft inmiddels bijna dagelijks overleg en veel maatregelen dienen we te verifiëren bij de gemeente en het Watersportverbond. Uiteindelijk worden voor ons de laatste richtlijnen bepaald door dit Watersportverbond en belangrijker, de noodverordening van de veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland die voor de eerste stap op 11 mei gisteren beschikbaar is gekomen.

Gaat de haven weer verder open?

Het antwoord is ja! Vanaf vrijdag 15 mei stellen we de haven weer open voor alle leden. De code op het toegangshek zal worden hersteld en aanmelden bij de havenmeesters is niet meer noodzakelijk.

Daar wij een sportvereniging zijn en blijven is het protocol “Verantwoord Watersporten”, uitgegeven door het NOC-NSF onvoorwaardelijk van toepassing. De kernpunten hieruit hebben we verder in de “spelregels” verwoord waar we ons ook allemaal aan moeten houden en even belangrijk waar we elkaar ook op aan moeten spreken. Wij verzoeken iedereen ook kennis te nemen van dit protocol op https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf

Wellicht ten overvloede we moeten dit samen blijven doen en ons aan de richtlijnen houden, de 1,5m is soms moeilijk in ons dagelijks leven, spreek elkaar er op aan en let op elkaar is de boodschap. Primair voor de gezondheid van ons allen en daarnaast wordt er ook streng gehandhaafd wat dan ook grote financiële consequenties kan hebben voor een ieder en zeker voor ons als vereniging. Als het niet werkt zijn wij genoodzaakt om de maatregelen weer aan te scherpen. Instructies van de havenmeesters dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.

Het clubhuis en het sanitair blijven vooralsnog gesloten!

De nieuwe code voor het toegangshek en de loodsen is per email (als onderdeel van deze nieuwsbrief) aan de leden gestuurd.

Schepen gaan te water maar wanneer?

Gedurende de afgelopen weken is er flink aan gewerkt, wij hebben de hellingkarren aangepast, rijplaten laten maken en een extra lier aangeschaft waardoor het mogelijk moet zijn om met minimale krachten te gaan hellingen. De eerste schepen uit de grote loods zijn gisteren te water gegaan en als de zaken goed verlopen gaat dit de gehele week door. De start is zoals eerder aangegeven in de grote loods echter de kleine loods ligt ook vol. Afgelopen week zijn onze rescueboten te water gegaan iets wat met 2 personen op gepaste afstand is gerealiseerd. Waarom de rescueboten? Onze jeugd staat te rammelen aan het hek, zij mogen al weer zeilen echter de boten zijn nog niet toegankelijk. Deze week zullen we proberen om ook het hellingen in de kleine loods op te starten en we onderzoeken of we hier extra krachten bij kunnen inschakelen. Onze buren de WVA en de Schinkel hebben hun materieel en eventuele assistentie aangeboden. De prioriteit in de kleine loods zal liggen in het vrij maken van de optimisten stellingen opdat deze zo snel mogelijk voor de zeilende jeugd beschikbaar zijn. Als alles goed verloopt zullen uiteraard ook de overige schepen volgen.

Gaan we het redden om een ledenvergadering te hebben voor 1 juli aanstaande?

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld dienen wij conform onze statuten binnen 6 maanden na afsluiting van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering te houden.

Na 1 juni worden vooralsnog de maatregelen versoepeld waarbij samenkomsten van 30 personen met in acht name van de 1,5 meter maatregel zal worden toegestaan. De noodverordening van de gemeente Amsterdam geeft ons echter een mogelijkheid om dit op grotere schaal te laten plaats vinden.
Onder een groot voorbehoud hebben wij de ledenvergadering gepland voor zondag 28 juni a.s. om 14:00 uur. In de tweede week van juni zullen we daar definitief uitsluitsel over geven.

De agenda van de ledenvergadering blijft vooralsnog zoals gepubliceerd in het laatste Koenennieuws. In dit Koenennieuws zijn een aantal bestuurswisselingen gepubliceerd. De aangekondigde wisseling van de secretaris willen wij per direct doorvoeren echter onze statuten (artikel 9.1) geven aan dat deze functie uitsluitend door de ALV kan worden bepaald. Gezien de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden zijn wij genoodzaakt om de aanstelling van de heer Coen van Luijken als secretaris van de vereniging en daarmee lid van het dagelijks bestuur van de vereniging eerder door te voeren.  Indien er bezwaren zijn dan verzoeken wij u deze binnen 5 werkdagen te melden aan secretaris@wvdekoenen.nl  De formele aanstelling en bekrachtiging zullen wij in de ALV uitvoeren.

Edwin Welsink, algemeen bestuurslid heeft aangegeven door privé en zakelijke omstandigheden geen tijd te hebben voor zijn taken binnen het bestuur. Edwin houdt zich bezig met alle zaken rondom het plan Verdi en de daarmee gemoeide toekomst van de vereniging. Daarnaast heeft hij de coördinatie van het jeugdzeilen sinds het begin van dit jaar op zich genomen. Wij begrijpen maar betreuren de beslissing van Edwin en bedanken hem voor alle energie welke hij in de vereniging en zijn bestuurstaak heeft gestoken. Voor het jeugdzeilen zijn we wederom dringend op zoek naar en enthousiast lid welke ons hierbij kan helpen.

Brenno de Winter, functionaris gegevensbescherming heeft door omstandigheden zijn functie per direct moeten neerleggen. Ook Brenno bedanken wij voor zijn inzet en we zijn verheugd dat Frans Hoving ondanks zijn aftreden als secretaris deze functie op zich wil nemen. Frans heeft hier veel ervaring mee in zijn dagelijkse werk en we zijn verheugd Frans op deze manier als adviseur van het bestuur te behouden. Deze functie wisseling zullen wij uiteraard in de aankomende ledenvergadering bevestigen.

Hoe gaat het financieel met de vereniging?

De zomerstallingnota’s zijn verzonden en wij danken jullie voor de snelle betaling van een groot deel van de verzonden facturen en wij verwachten ook dat de leden die de factuur nog niet voldaan hebben dit spoedig zullen doen. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn of heeft u de factuur niet ontvangen maar wel een schip op de haven neem dan contact met ons op via schepen@wvdekoenen.nl

Een klein aantal leden heeft gedurende deze periode een (tijdelijke) ligplaats gevonden buiten de vereniging daar commerciële stallingen en jachthavens iets toegankelijker zijn dan een watersportvereniging met meerdere belangen. Conform ons huishoudelijk reglement geeft dit geen recht om de zomerstalling niet te betalen daar u (op dit moment) geen gebruik maak van de ligplaats. Wij vertrouwen op uw begrip.

De jeugd mag weer zeilen, wanneer gaat dat beginnen?

Nu! De rescueboten liggen in het water en wij verwachten dat de vrijdagavond lasergroep direct aan de slag gaat. Zoals eerder genoemd gaan we deze week bekijken of we ook de andere boten uit de loods kunnen krijgen en de trainers en begeleiders kunnen mobiliseren.

Ook leuk om te melden is dat De Koenen is benaderd door de hoofdcoach van het Watersportverbond voor de topzeiljeugd met de vraag of zij met een trainer en 5 á 6 jeugdige topzeilers enkele zaterdagen bij De Koenen mogen komen trainer en daarvoor onze verenigings-Lasers huren. De reden voor het verzoek is dat de topzeiljeugd wel mag trainen maar niet in 2-mans boten, daarom wordt een alternatief gezocht in de Laser. Wij faciliteren alleen, de training wordt door hun eigen trainer gegeven en zowel de zeil(st)ers als de trainer(s) zijn heel goed bekend met de geldende protocollen die zij strikt zullen naleven. Het levert ons geld op dat wij zeker nu goed kunnen gebruiken, het is goed voor de uitstraling van onze vereniging als sportvereniging en het biedt onze leden de kans om jonge topzeilers in actie te zien. Daarom heeft het bestuur positief gereageerd op het verzoek.

Ten slotte,

Al met al mooi nieuws waarbij we weer langzaam van de watersport kunnen gaan genieten. Het zal langzaam gaan, we moeten het echt samen realiseren en alle maatregelen van de overheid en gemeente in acht nemen.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en blijven zoeken naar mogelijkheden om zaken te versnellen. We krijgen erg veel steun van het watersportverbond en de gemeente. Momenteel zijn er procedures gestart om het sanitair op de haven eerder open te stellen, er lopen aanvragen om de dienstregelingen van bruggen en sluizen voor het Hemelvaartweekend weer naar de zomerregeling te krijgen, we blijven zoeken naar een heropening van het clubhuis en uiteraard onze prachtige nieuwe bar.

Maar… we zijn er nog niet, de overheid biedt perspectief echter onder een groot voorbehoud en wij kunnen het niet vaak genoeg blijven benoemen, we zijn één club, we moeten het samen doen, help en steun elkaar, respecteer elkaar en dan is de kans heel groot dat we het Koenenleven en de watersport snel weer op orde hebben!

Namens alle bestuursleden,

Stefan Nieuwenhuys                 
voorzitter

Spelregels:

 • Hoe moeilijk ook, als het niet nodig is blijf thuis;
 • Het clubhuis alsmede de sanitaire voorzieningen blijven gesloten;
 • De loodsen zijn tot 15 mei uitsluitend op afspraak toegankelijk voor onderhoud aan schepen;
 • Tijdens het hellingen zijn de loodsen toegankelijk voor leden tenzij de havenmeester anders aangeeft;
 • Geef de havenmeester ruimte bij het hellingen, houd afstand;
 • De haven is open echter tot 15 mei is aanmelden verplicht; de havenmeesters hebben de autoriteit om toegang te ontzeggen;
 • Ook bij vaarplannen, van te voren melden bij de havenmeester (tot 15 mei);
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.
 • Varen kan, op eigen verantwoordelijkheid, geen groepsgebeuren, maximaal 2 personen of uitsluitend eigen gezin;
 • Recreatie op de haven is niet mogelijk, uitsluitend aan boord van eigen schip;
 • Houd 1,5 meter afstand; ook op de steigers, geef voorrang;
 • Geen samenscholing van 3 personen of meer.

Belangrijke aanvulling op de spelregels:

 • Er zijn duidelijke toegangsregels voor de loodsen, in- en uitgangen zijn duidelijk aangegeven;
 • Er gelden voorrangsregels op de haven, loop je richting buitenhek dan heb je voorrang, loop je de haven op of richting clubhuis dan geef je ruimte;
 • Laat mensen passeren op 1,5m afstand.
 • Verblijf op je boot of onderhoud in de loods met meer dan 1 persoon, met gezinsleden geen probleem, met vrienden houd je aan de 1,5m regel.
 • Denk aan het milieu en het oppervlaktewater in de haven, gebruik je vuilwatertank en leeg deze op verantwoorde locaties.
 • Houd de toegangscode van het hek voor jezelf, laat geen vreemden binnen, bij twijfel sluit het hek en laat hen zelf de code intoetsen (Geen onbekende meelopers!).