• 26 april 2020
 • by Jan Martin Wilschut
 • 169

Beste Koenenleden,

Het is een bizarre tijd. Nooit eerder hadden wij kunnen vermoeden dat een virus een dergelijke impact zou kunnen hebben op onze gezondheid, onze maatschappij ons werkzame- en sociale leven. Ondanks de onzekerheid die nog op ons af gaat komen zijn we enorm blij dat we in een land leven waar alles zo goed geregeld is en waar we hopelijk met de maatregelen en de goede zorg ook het Coronavirus snel onder controle zullen hebben. Na de toespraak van Mark Rutte afgelopen dinsdag hopen we dan ook gefaseerd weer ons verenigingsleven te kunnen oppakken en jullie weer met gepaste afstand te zien op de haven.

Naar aanleiding van deze toespraak realiseren wij ons dat er veel vragen zijn en we zullen dan ook trachten om op de volgende pagina wat meer duidelijkheid te geven (met heldere spelregels).

Wanneer gaat de haven weer open?

Wij zullen het haventerrein toegankelijk maken voor onze leden vanaf vrijdag 1 mei 09:30 uur.

Deze maatregel zal voor de Koenenleden tweeledig zijn, enerzijds bieden we de leden de gelegenheid om onderhoud uit te voeren anderzijds om te gaan varen. We hanteren hierbij de regel dat er maximaal 12 leden op hetzelfde moment op de haven aanwezig zijn (havenmeesters uitgezonderd). Voor leden die willen gaan varen geldt: aankomen op de haven, direct naar de boot en wegvaren en bij terugkomst na afmeren het haventerrein direct verlaten. Voor leden die aan hun schip willen werken zal dit in nauw overleg met de havenmeester plaatsvinden en afhankelijk van de vraag zullen we de beschikbare tijd zo goed mogelijk onder de leden verdelen. De openstelling zal in twee dagdelen plaatsvinden, van 9:30-12:30 en van 13:30-16:30, op afspraak met de havenmeester.

Wanneer kan mijn schip te water?

Het te water laten van schepen vraagt op de vereniging veel mankracht. Voor ons dus een extra probleem daar we daarmee niet aan de maatregelen kunnen voldoen. Onze havenmeesters hebben in overleg met de haven- en schepencommissaris echter een mogelijkheid gevonden om langzaam het hellingen op te starten. Door wat extra apparatuur aan te schaffen denken wij dat we dit met 2 maximaal 3 personen kunnen uitvoeren. De snelheid zal er niet inzitten, mogelijk 2 a 3 schepen per dag maar het begin is er. Wanneer we gaan starten zal afhankelijk zijn van welke schepen te water gelaten kunnen worden, een inventarisatie die momenteel gaande is. We starten in ieder geval met de grote loods.

Wat gaat er gebeuren met de algemene ledenvergadering?

Conform onze statuten dient er binnen 6 maanden na afsluiting van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering plaatst te vinden waarbij de ALV zijn goedkeuring dient te geven op het jaarverslag en de rekening en verantwoording ofwel het gevoerde beleid. De algemene ledenvergadering stond gepland voor 3 april en alle stukken zijn gepubliceerd in het Koenennieuws van maart. In de huidige situatie waarbij samenscholing niet is toegestaan zoeken wij naar oplossingen om een ALV te realiseren voor 1 juli aanstaande.
Het houden van een ALV is naast de bepalingen in statuten en reglementen ook wettelijk geregeld.
Op 21 april jl. heeft de Eerste Kamer een spoedwet aangenomen die in principe twee mogelijkheden biedt. Uitstellen of elektronisch regelen. Het bestuur beraadt zich op de keuze tussen beide oplossingen.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/spoedwet-justitie-en-veiligheid-aangenomen-in-eerste-kamer

Hoe gaat het financieel met de vereniging?

Naar aanleiding van het sluiten van de haven in verband met Corona is opnieuw de financiële gesteldheid van de vereniging bekeken, want wij hebben net als elke organisatie een bedrijfsvoering die (financieel) wordt beïnvloed door deze onverwachte crisis. De vaste kosten zijn voorspelbaar en we missen veel inkomsten, waaronder die van de bar, recreatieve bijeenkomsten, de zeillessen, passanten gelden, Sailability en mogelijk het Nieuwe Meer Zomerzeilkamp. Wij hebben de huidige begroting tussentijds aangepast die dan ook behoorlijke financiële gevolgen laat zien. Het totale resultaat is van nagenoeg break-even naar een verlies van bijna 25 duizend euro, terwijl wij rekening houden met de “Tegemoetkoming schade COVID-19” van 4 duizend euro.

Een lichtpunt dat wij kunnen melden is dat onze vereniging vooralsnog niet in liquiditeitsproblemen komt. Doordat de investeringen tot een minimum worden beperkt kunnen wij aan onze verplichtingen voldoen. Echter, hiervoor is nodig dat wij conform de originele planning op korte termijn de zomerstalling nota’s verzenden. We vertrouwen dan ook op jullie begrip voor ons standpunt en vragen solidariteit met de vereniging in zijn algemeen. Is de contributie of zijn liggelden uit het verleden nog niet voldaan, dan verzoeken wij dat zo snel mogelijk te doen in het belang van de vereniging.

De jeugd mag weer zeilen, wanneer gaat dat beginnen?

De laatste persconferentie geeft mogelijkheden voor de jeugd, vanaf 29 april krijgt de jeugd tot 18 jaar wat meer ruimte. Vanuit het watersportverbond krijgen we veel ondersteuning en richtlijnen echter we zullen er naast het beschikbaar krijgen van onze boten, trainers en rescueboten nog veel voor moeten realiseren wat we ook in de komende periode zullen doen. Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden.
https://mailchi.mp/11915463d0cb/herinnering-alv-watersportverbond-2195849?e=a9eaafe29a

Tenslotte,

Om dit alles te realiseren is het bestuur naast de praktische voorbereidingen bezig met het opstellen van een uitgebreid protocol met verschillende fasen van openstellingen en strikte regels en maatregelen welke we snel op de website zullen publiceren. Ook hiervoor hebben wij richtlijnen van het watersportverbond ontvangen. In de naleving hiervan doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van alle leden, naast de veiligheid en gezondheid welke de voornaamste drijfveer zal blijven, kunnen nog steeds boetes opgelegd worden voor het niet naleven van de regels welke verstrekkende gevolgen voor de vereniging kunnen hebben. We willen heel graag maar dienen ook elkaar scherp te houden en ons verenigingsleven heel langzaam weer op gang brengen, we missen de watersport en missen elkaar maar dienen samen gezond te blijven.

Namens het bestuur,

Stefan Nieuwenhuys                                                                                                       
voorzitter

Spelregels

 • Hoe moeilijk ook, als het niet nodig is blijf thuis;
 • Tijdens de beperkte openstelling van de haven blijven het clubhuis alsmede de sanitaire voorzieningen verplicht gesloten;
 • De loodsen zijn uitsluitend op afspraak toegankelijk voor onderhoud;
 • Tijdens het hellingen zullen de loodsen niet toegankelijk zijn voor leden;
 • De haven is open echter aanmelden is verplicht; de havenmeesters hebben de autoriteit om toegang te ontzeggen;
 • Ook bij vaarplannen, van te voren melden bij de havenmeester;
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.
 • Varen kan, op eigen verantwoordelijkheid, geen groepsgebeuren, maximaal 2 personen of uitsluitend eigen gezin;
 • Blijf zo kort mogelijk op de haven, aankomen – wegvaren – terugkomen – verlaat de haven;
 • Houd 1,5 meter afstand; ook op de steigers, geef voorrang;
 • Geen samenscholing van 3 personen of meer.

En als allerlaatste de meest recente factsheet van de rijksoverheid: download hier.