• 24 augustus 2020
 • by Jan Martin Wilschut
 • 406

De bar in het Clubhuis en het terras zijn nu op zaterdag én zondag open van 15:00-18:30 uur.

Aanvullend op het coronaprotocol zijn wij nu verplicht onze gasten te registreren voor eventueel “bron- en contactonderzoek”. Hiertoe vragen wij onze gasten een registratieformulier in te vullen.

Lees het complete protocol vooraf goed door en houdt u te allen tijde aan de aanwijzingen van het barpersoneel! Het complete protocol vindt u hieronder:

Protocol heropening clubhuis                   

Versie 0.1 – 07 juli 2020

1.       Disclaimer

Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke of lokale overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen we dit concept protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Wij hebben het document zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks kan het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn. De meest recente versie, te herkennen aan het versienummer en de datum, vind je altijd op onze website.

2.       Inleiding

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Sinds half maart zit Nederland in een intelligente lockdown en is ons clubhuis en het sanitair gesloten. We zijn daarom blij dat het clubhuis nu onder voorwaarden weer open mag waarbij 1,5 meter afstand het uitgangspunt zal zijn. Streven is het clubhuis zondag 12 juli te openen.

De kernvraag bij deze gefaseerde opening is: hoe kunnen we ons clubhuis gebruiken op een manier waarbij de gezondheid van onze leden, vrijwilligers achter de bar en in de keuken, havenmeesters en gasten zoveel mogelijk gewaarborgd blijft? In dit protocol wordt beschreven hoe we op een verantwoorde wijze weer open gaan en de kans op besmetting tot een minimum beperken. Gezondheid, goede hygiëne, gastvrijheid en gezelligheid gaan daarbij hand in hand.

De inhoud van dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de overheid, Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/noodverordening-per-1-juni-2020/ NOC/NSF (https://www.nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf versie 8 mei) en Koninklijke Horeca Nederland (https://cdn.khn.nl/downloads/Protocol-Heropening-Horeca- KHN_22052020.pdf)

Het bestuur van WV De Koenen heeft dit protocol vastgesteld op 8 juli 2020. Contactpersoon van de WV De Koenen is de clubhuiscommissaris  (clubhuis@wvdekoenen.nl).

3.       Algemene richtlijnen voor de gasten

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  1. Heb je, of een van je huisgenoten, Corona gerelateerde klachten (neus)verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging? Blijf dan thuis!
  2. Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
  3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  4. Schud geen handen en was je handen regelmatig
 • Bij binnenkomst wordt er door de gastvrouw of gastheer achter de bar gevraagd naar je gezondheid en die van je huisgenoten, belangrijk is hier naar waarheid op te antwoorden. Bij 2 of meer personen wordt er ook gevraagd of men samen een huishouding vormt
 • Je kunt ter plekke een tafel reserveren, uitgangspunt is zoveel mogelijk binnen  zitten te vermijden maar direct naar het terras te gaan. Dit kan zowel binnendoor als buitenom.
 • Barkrukken zijn verwijderd.
 • Er kunnen maximaal 24 mensen binnen gebruik maken van het clubhuis gezien de aanwezige ruimte en de 1,5m afstand eis. Er zullen dus ook niet meer stoelen aanwezig zijn. De stoelen staan aan de tafels en dienen bij de tafel aanwezig te blijven.
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Zowel binnen als op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 • Ook op het terras mogen tafels en stoelen NIET verplaatst worden.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • De gastvrouw of gastheer kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de dienstdoende gastvrouw of gastheer op.
 • Was bij binnenkomst en voor en na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal contactloos (Koenenpas, pin of mobiel)
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van de vereniging en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het clubhuis en/of de haven worden ontzegd. Schade die de vereniging lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

4. Specifieke richtlijnen

4.1. Toegang tot de hal van het clubhuis

 • Toegangsroute naar het clubhuis: Bij het toegangshek staat een coronabord met looprichting en de richtlijn “tegenligger moet wachten”, bij de ingang van het clubhuis staat een coronabord “ingang” en zit een coronasticker op de deur met “geef elkaar 1.5m ruimte”
  • Toegangsdeur clubhuis staat buiten een standaard met een herinneringssticker “handen wassen verplicht” en desinfecterende handgel. Het is verplicht deze te gebruiken voor het naar binnen gaan.
  • Op de muur van de hal tegenover de deur staat een pijl naar links die de looprichting naar de deur van het clubhuis aangeeft.

4.2. Clubhuis en Bar

Kern van de coronamaatregelen is extra hygiëne. De openingstijden in eerste aanleg zijn:

 • Zondag van 15:00 – 18:30 uur.

De bemensing van de bardienst bestaat uit een beperkte groep vrijwilligers een bestuurslid is altijd aanwezig. De vrijwilligers zijn bekend bij de clubhuiscommissaris. Met deze vrijwilligers zijn vooraf de spelregels en mogelijke scenario’s doorgenomen . Per bardienst bestaat de bemensing uit minimaal 2 ervaren vrijwilligers waarvan 1 vrijwilliger de taak als gastvrouw of gastheer op zich neemt en de gasten te woord staat.

De eisen aan de vrijwilligers zijn als volgt:

 • De vrijwilliger is meerderjarig, staat stevig in haar/zijn schoenen en kent het reilen en zeilen van de club.
 • Is in het bezit van het certificaat verantwoord schenken.

Het clubhuis wordt op openingsdagen schoongemaakt waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de zogenaamde contactpunten. Na vertrek van gasten worden de stoelen en tafels gereinigd. Het ventilatiesysteem in de keuken is nagekeken en is in werkende toestand. Verder staan de ramen en deuren van het clubhuis open teneinde extra te kunnen ventileren tijdens openingstijden.

Tijdens de openingstijden van het Clubhuis is er éénrichtingsverkeer: binnenkomst via de voordeur en de hal, vertrek via de nooduitgang naar het terras.

 • De bar is alleen voor het uitgeven van drinken en betalingen. Er zijn geen barkrukken.
  • Het nuttigen van consumpties mag alleen zittend aan tafel.
  • De tafels staan op minimaal 1,5 meter van elkaar en mogen niet verschoven worden;
  • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5m van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
  • Afrekenen kan alleen met de Koenenpas, pin of mobiel, het opladen van de Koenenpas kan alleen met pin. Contant geld wordt niet aangenomen.

4.3. Keuken

Zeker in de keuken worden extra hygiëneregels in acht genomen. De keuken wordt extra gereinigd en werkbladen worden regelmatig ontsmet. In de keuken wordt gewerkt met handschoenen.

Bestellingen voor de keuken kunnen worden opgehaald na een signaal van de bardienst. Uitgiftepunt is het raam van de keuken richting het terras.

4.4. Terras

 • Het terrasmeubilair wordt verspreid voor het clubhuis om zo de beschikbare ruimte te vergroten.
  • Buitentafels staan ruim 1.5 meter uit elkaar;
  • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5m van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
  • Lege flesjes, glazen en servies wordt na gebruik van de consumpties door de gasten teruggezet op een tafel die bij de toegangsdeur van het terras naar het clubhuis is geplaatst.

4.5. Hal

In de hal komen een aantal functies samen die discipline vraagt.

Er mogen maximaal twee personen in de hal verblijven.

4.6. Sanitair

Gebruik van toilet en douche is toegestaan. Per toiletgroep is één toilet en de douche opengesteld en deze worden dagelijks schoongemaakt. Bij de heren is ook het urinoir opengesteld.

Er wordt gezorgd voor voldoende wc-papier, papieren handdoekjes en reiniger om de hygiëne te kunnen waarborgen. Toiletten zijn voorzien van een desinfectie-dispenser om de wc bril en rest van de wc te reinigen na gebruik.

 • Er is voor zowel het dames- als herentoilet eenrichtingsverkeer. Na het grondig handen wassen verlaat men de toiletruimte aan de achterzijde via de kleedkamer door de nooduitgang. Beide toiletruimtes zijn voorzien van pijlen die de looprichting aangeven.
  • Mensen die na gebruik van het toilet hun handen willen wassen hebben voorrang op mensen die binnenkomen.
  • Er mag slechts één persoon tegelijk een toiletgroep gebruiken.
  • Bij binnenkomst én vertrek handen grondig wassen met water en zeep
  • Hou het netjes, maak zittend gebruik van toilet. Ruim ‘ongelukjes’ netjes op.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.